Unga laxar klarar inte första året

Vildlaxen har förtvivlat svårt att klara första året till havs. (Ill: Stefan Sonesson)

Dödligheten bland unga vildlaxar har ökat konstant under många år. På sikt kan detta vara ännu ett hot mot den utsatta vildlaxen. Detta säger forskare från Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.
Kjell Leonardsson är forskare på institutionen för vilt, fisk och miljö på Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. Han pekar nu på ännu ett hot mot vildlaxen i Östersjön. Undersökningar har visat att överlevnaden för unga vildlaxar visar en negativ trend och
– Att många smålaxar dör under sitt första år i havet är ett allt mer oroväckande bekymmer. Och vad som ligger bakom dödligheten vet man inte helt säkert, enligt Kjell Leonardsson.
En hypotes är att unga laxarna fastnar som bifångster i nät, en annan är ökande sälstammar, enligt Leonardsson.
Lyssna på klippet från Sr.sr här nedan.
Läs tidigare notiser om Östersjölax.
Morgan Fihn