Upp för torsk ner för lax

Torskbestånden i Östersjön fortsätter att växa. Värre är det för laxen och forskarna vill mer än halvera uttaget av lax för 2012. Detta skriver ICES, Internastionella havsforskningsrådet, i sin årliga rapport.
Det tycks som om den positiva trenden för Östersjötorsken håller i sig. Tidigare har det främst varit bestånden öster om Bornholm som vuxit men nu ser det ljust ut även för bestånden närmare den svenska kusten. Detta är tydligt då sportfisket efter torsk i Östersjön åter tagit fart.
Laxbeståndens utveckling är mindre rolig läsning. Sedan mitten av nittiotalet har den naturliga överlevnaden sjunkit. Samtidigt följer man inte forskarnas råd utan fångar mer lax än vad bestånden tål.
För mer info klicka HÄR
Anders Nicander

Sportfisket efter torsk i Östersjön är på väg tillbaka. Samtidigt blir laxarna allt färre. (Foto: Anders Nicander)