Uppdrag utrotning: Så ska bäckrödingen bort från bäckarna

Bäckrödingen är en främmande art som påverkar den inhemska faunan negativt. Foto: Länsstyrelsen i Jämtland

Bäckrödingen har sedan länge fått fäste i bland annat Norrlands inland, där den i flera bäckar är en svår konkurrent till främst öringen. Men nu ska den bort genom utrotning!

Bäckrödingen är måhända rolig att fånga och vacker att beskåda, men i egenskap av invasiv art kan den göra skada i lokala ekosystem och konkurrera ut inhemska fiskar. Frågan är om det går att hindra dess spridning – och även utrota den från vissa vattensystem? Svaret får vi kanske från Jämtland, där det ska testas nya metoder i jakten på bäckrödingen.

Ett försök med utrotning genom elfiske ska nämligen göras i två bäckar som rinner ut i Brunfloviken i Storsjön, samtidigt som det ska planteras ut stora mängder med öring.

Det är länsstyrelserna i Västerbotten, Västernorrland och Jämtland som tillsammans med SLU fått 1,5 miljoner kronor i bidrag för att genomföra projektet.

– Det handlar ju om biologisk mångfald och bevarande av de ursprungliga populationerna och den ursprungliga faunan vi har haft i våra bäckar och vattendrag här i Sverige, säger Gunnar Öhlund forskare på SLU i en intervju med P4 Jämtland.

Läs mer om bäckröding i Fiskejournalen:

Bäckröding skadar öringens tillväxt

Publicerad: 13 January 2020
Av: Anders Lundin