Uppmaning: Kom ihåg att rapportera sjuka fiskar

Kom ihåg att rapportera om du hittar en sjuk fisk. Foto: Johan Cederbrink.

Året 2018 går dessvärre till historien som ett katastrofår för många fiskbestånd, med höga temperaturer, låga vattenstånd och i dess spår mycket död fisk.

Flera vattendrag stängdes redan i juli med syftet att skydda fiskbestånden, och under höstens lek strömmade det in rapporter om både sjuka och döda fiskar. Nu håller vi tummarna för att 2019 blir ett bättre år för våra vilda fiskar, och länsstyrelsen påminner oss sportfiskare att hjälpa till med arbetet att skydda fiskbestånden.

För att tidigt kunna upptäcka eventuella sjukdomsutbrott eller andra avvikelser hos fiskbestånden i svenska vatten behöver Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) allmänhetens hjälp. Här kan du fylla i formulär om du upptäcker sjuk eller död fisk.

Här kan du även se en förteckning över olika sjukdomar hos fisk.

Läs om beslutet att stänga Ljungan:

Allt fiske efter lax och havsöring i Ljungan stoppas