Utkastförbud svårt att kontrollera

2013 är det inte längre tillåtet att dumpa oönskad fångst i Skagerrak. (Foto: Anders Nicander)

Från 1 januari 2013 blir det förbjudet för yrkesfisket att slänga tillbaka oönskad fångst, så kallat utkast, i Skagerrak. I förhandlingar mellan Norge och EU har man också enats om specifika krav för redskap som gör fisket mer skonsamt.
Att dumpa fisk av fel sort eller storlek över bord för att sedan kunna fånga mer fisk är ett ofog som flera fiskeflottor satt i system. Allmänhetens reaktioner har varit starka och 2013 blir detta förbjudet i Skagerrak. Ett problem som återstår att lösa är hur man ska kontrollera att de nya reglerna efterlevs.
– Norge förordar fler kontroller till sjöss. På så sätt kan man kontrollerara inte bara fångsten utan även t ex redskap. Nackdelen är att man kan inte kan kontrollera så många fartyg åt gången. EU:s linje är att införa kameror på fartygen, för att på så sätt kunna kontrollera flertalet fartyg och uppskatta mängden fisk som fångas, säger Bengt Kåmark på Havs- och Vattenmyndigheten.
För att läsa mer klicka här.
Vill du protestera mot utkast? Klicka här.
Anders Nicander

Publicerad: 9 juni 2012
Av: Morgan Fihn