Utökad skyddsjakt av skarv i Stockholm

"Skarven riskerar rubba hela ekosystemet".

Länsstyrelsen i Stockholm tillåter skyddsjakt på 1500 storskarvar i år. Det är en dramatisk ökning av den tidigare kvoten på 240 fåglar.

Den som befinner sig längs landets kuster lär knappast kunna undgå att se skarvar på klipporna. Dessa skickliga jägare trivs verkligen i våra vatten och eftersom de äter mängder av fisk blir deras påverkan på ekosystemen stor.
För att skydda fisken i Stockholms skärgård beviljar nu länsstyrelsen en utökad skyddsjakt på 1500 skarvar. Till skillnad från tidigare beslut, då jakten begränsades till 240 fåglar i Furusundsleden, får skarvarna jagas i många av länets kustområden. Jakten får bland annat bedrivas vid fasta och rörliga fiskeredskap, vid fiskodlingar och i frednings- och utsättningsområden för fisk.

Däremot avslogs ansökan om oljering, det vill säga förstörelse av ägg. Beslutet grundar sig i en oro för att kolonierna då skulle kunna söka sig till nya områden.

Läs mer här.

Hans Hällman