Utrotningsstöd

I fredagens Göteborgs Posten kan man läsa om hur två yrkesfiskare använt de pengar de fått av Fiskeriverket, för att skrota sin gamla båt, till att köpa en ny båt.
Fiskeriverket har haft som mål att minska fiskeflottan. Därför har man delat ut skrotningsbidrag till dem som valt att skrota båten och sluta fiska. Allt detta för att det är ett faktum att den svenska fiskeflottan har en stor överkapacitet. De yrkesfiskare GP skriver om har alltså skrotat sin gamla båt och för pengarna de fick köpt en ny. De har dock inte gjort något formellt fel eller fört Fiskeriverket bakom ljuset.
Istället för den gamla båten har man köpt en båt som mäter 9,95 meter och därmed inte omfattas av samma begränsningar som båtar över 10 meter. Detta är för övrigt en trend bland yrkesfiskare som på så sätt undgår kontroll och kan fiska lite som man vill.
Utrotningskriget fortsätter och allt fler arter förs upp på Artdatabankens lista över hotade arter. Det är långt kvar innan Sverige och EU kan stoltsera med något annat än att man ligger bakom världens sämsta fiskepolitik.
Anders Nicander