Vädjar till sportfiskare: Spara max fem abborrar per dag

Var varsam med beståndet av abborre, vädjar länsstyrelsen om. Foto: Anders Lundin
ANNONS

Här kommer en vädjan från länsstyrelsen och andra fiskvänner på Gotland: Ta inte hem fler än fem abborrar per dag, och helst ingen gädda.

På Gotland fredas sedan många år abborre och gädda mellan 1 mars–31 maj, med syftet att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod. Nu när leken är över och sommarfisket inletts så kommer alltså en vädjan från länsstyrelsen om att begränsa fångsten.

Det handlar om frivilliga regler, och det är max fem abborrar per dag och fiskare, och inga gäddor alls. Detta trots att den folkkära abborren verkar vara på uppgång.
– Abborren har börjat komma tillbaka, men vi vill inte göra om samma misstag som tidigare, därför vädjar vi till folk att vara återhållsamma, säger Peter Landergren, länsfiskekonsulent på Gotland till SVT.

För husbehovsfiskare, som har svårt att begränsa antalet fiskar som fastnar i näten, rekommenderas återhållsamhet.

Publicerad: 13 dagar sedan
Av: Anders Lundin
ANNONS