Vadslagning i riksdagen

Är du beredd att sätta emot? Christer Borg, Älvräddarna, sätter 500 kronor på att kraftbolagen inte går den frivilliga vägen. (Foto: Morgan Fihn)

EU har med tydlighet klargjort för Sveriges regering att vandringsvägar för fisk skall finnas innan 2021. På riksdagsnivå hoppas och tror många att kraftbolagen självmant skall åtgärda problemet. Christer Borg, Älvräddarna, utmanar nu samtliga riksdagsledarmöter med en vadslagning. Han sätter 500 kronor på att de stora kraftbolagen inte väljer den frivilliga vägen.
”Skall vi slå vad?” Den utmaningen levererade Christer Borg till samtliga riksdagsledarmöter. Bakgrunden är en lyckad pilotstudie där man undersökt möjligheter för att återskapa vandringsvägar och lekområden för lax och öring. Detta med relativt små medel. Om studien skall bli verklighet måste kraftbolagen Eon och Vattenfall frivilligt delta och samtidigt avstå från mängden vatten som skall passera i fiskvägen.
Detta är något som Christer Borg är ytterst tveksam till och vadslagningen är ett sätt att belysa problemet.
– Det är ett seriöst skämt, säger Christer.
Hittills har fyra ledamöter svarat, en antar utmaningen och tre hejar på.
Mer information hittar du här.
Sveriges radio har uppmärksammat vadslagningen. Klicka här för att lyssna.
På vår Engagera Dig-sida kan du läsa mer om vattenkraften.
Morgan Fihn