Vändpunkt för havsmiljön?

Under 2013 kommer den nya politiken att fastslås av EU-parlamentet och fiskeministrarna för att träda i kraft 2014. (Foto: Cannel4)

Det blev en stor framgång för havsmiljön i dag när Europaparlamentets fiskeutskott röstade om ett förslag till ny fiskeripolitik. I framtiden kan kvoterna bli tvungna att sättas på hållbara nivåer och det kan äntligen bli förbjudet att dumpa fisk.
Fiskeriutskottet var i dag eniga om att kvoterna från 2015 måste sättas på hållbara nivåer så att fiskebestånden fem år senare ska vara livskraftiga. Kvoterna bör bestämmas enligt fleråriga planer i stället för, som nu, på ett år i taget,
– Omröstningen i dag markerar en vändpunkt för havsmiljön. Fiskeutskottet har injicerat välbehövligt hopp i reformen av EU:s fiskeripolitik vilket utmanar de europeiska regeringarna att följa efter, säger Jan Isakson, havsmiljöexpert för Greenpeace i ett pressmeddelande.
Isabella Lövin är inte mindre positiv. ”Ett stort steg mot hållbart fiske i Europa!”, skriver hon på sin blogg.
Läs tidigare notiser om utkast.
Morgan Fihn