Var fortsatt försiktiga på isen!

Rätt kläder kan vara livsavgörande om du hamnar i riktigt kallt vattnet (Foto: Anders Nicander)

Rätt kläder kan vara livsavgörande om du hamnar i riktigt kallt vattnet (Foto: Anders Nicander)

Sportfiskarna:
Just nu är isarna mycket ojämna och dessutom snötäckta på många håll i södra Sverige.
– Vi har mycket ojämna isar på många håll i södra Sverige och dessutom snö ovanpå som gör det svårt att se var isen är svag. Var extra försiktiga då ni går ut för att pimpla: använd alltid isdubbar, ispik och ha med räddningslina och fiska inte ensam, uppmanar Stefan Nyström, Sportfiskarnas generalsekreterare.

De senaste nio åren har i genomsnitt 13 personer omkommit i drunkningsolyckor på is varje år. Under 2013 har minst 8 personer omkommit enligt tillgänglig statistik. För att öka svenskarnas kunskap och trygghet nysatsar ett antal organisationer på portalen issakerhet.se, en informationssida om issäkerhet.
På informationssidan issakerhet.se finns information och tips, riktat både till allmänheten, men också mer anpassad information om skoteråkning, fiske och hur man undviker att gå igenom isen. På sidan finns också en lista över vilken säkerhetsutrustning man bör ha med sig ut på isen. Bakom nysatsningen står Svenska Livräddningssällskapet tillsammans med fem andra organisationer som är verksamma inom issäkerhet.
– Efter vårvinterns tragiska tillbud med flera drunknande under isfiske är det mycket angeläget för Sportfiskarna att förbättra informationen om issäkerhet, för att minimera olyckorna i vinter, säger Stefan Nyström, Sportfiskarnas generalsekreterare och tillika passionerad isfiskare.
Sverige har en lång issäsong och mycket varierande isförhållanden från norr till söder. Isfarorna skiljer sig även mycket åt beroende på olika isaktiviteter. Mer och bättre iskunskap kan både minska antalet isolyckor men även ge fler människor kunskap och trygghet att utnyttja isen för ett aktivt friluftsliv.
Läs mer: www.issakerhet.se