ANNONS

Värdefulla ån blir nytt naturreservat i Västra Götaland

Ett vattenfall i Sollumsån. Foto: Lars-Olof Ramnelid/Länsstyrelsen
ANNONS

Ett av Göta älvs större biflöden får nu högre status. Sollumsåns dalgång i Lilla Edets kommun har utsetts till ett nytt naturreservat – och här finns det en varelse med särskilt högt skyddsvärde.

Sollumsån hyser nämligen en av Västra Götalands största populationer av flodpärlmussla, som är fridlyst sedan 1994. Den är beroende av öring för att kunna fortplanta sig, och Fiskejournalen skrev nyligen om nationella satsningar för att stärka skyddet av arten. Det kan du läsa om här!

Naturreservatet Sollumsåns dalgång innebär att 31 hektar värdefullt land och vatten skyddas mot exploatering och kan skötas så att naturvärdena gynnas på bästa möjliga sätt, meddelar Länsstyrelsen.
– I västra delen av naturreservatet planerar vi att anlägga en stig som går utmed vattendraget fram till ett vackert vattenfall. Utmed stigen kommer det finnas möjligheter att se flodpärlmusslan när den renar vattnet genom att filtrera bort allehanda småpartiklar, säger länsstyrelsen biolog Lars-Olof Ramnelid på deras hemsida.

Publicerad: 4 dagar sedan
Av: Anders Lundin
ANNONS