Varför är laxen sjuk? Nya ledtrådar i jakten på svaret

Längs Östersjökustens vattendrag har men i flera år funnit döda, sjuka och försvagade laxfiskar. Foto: SVT
ANNONS

Östersjöns laxar uppvisar ett oroande sjukdomstillstånd – men dessvärre är frågorna fler än svaren kring orsaken. En färsk rapport går nu på djupet kring laxens hälsa.

Rapporten ”Fortsatta undersökningar av laxsjuklighet under 2018” visar att laxar som undersökts troligtvis inte har varit påverkade av miljögifter i någon större utsträckning. Ett undantag är indikationen på miljögifter och nybildningen av röda blodkroppar i fiskarna från Torneälven, vilket bör undersökas vidare, berättar Havs- och Vattenmyndigheten i ett pressmeddelande

Rapporten kommer att presenteras under torsdagens konferens ”Laxförvaltning för framtiden” i Luleå. Den är framtagen av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) tillsammans med Göteborgs universitet och SLU, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Rapporten diskuterar faktorer som hormonpåverkan, miljögifter och tiaminbrist som bitar i pusslet bakom laxsjukdomar. Studier som gjorts av eventuell påverkan av brist på B-vitamin, tiamin, visar inte att sådan brist skulle vara ensam förklaring till sjukdomsproblemen.

– Dessutom visar resultaten att det kan finnas en hormonell påverkan genom förhöjda glukosvärden i laxarna från Umeälven, samt förändrade halter av sköldkörtelhormoner i laxarna från Torneälven och Umeälven, säger tillförordnad statsveterinär Charlotte Axén vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Analysarbetet pågår fortfarande, och beräknas vara klart i juni. Fiskejournalen återkommer naturligtvis med de färdiga slutsatserna.

Läs om prisade vattenvårdaren:

Världsledande vattenvän får Stockholm Water Prize

 

Relevanta produkter från vår fiskebutik:

Publicerad: 20 March 2019
Av: Anders Lundin
ANNONS