Världskonferens om fiskvägar

Sportfiskarnas Bengt Olsson och Linda Svensson var på plats i Groeningen. Nästa års konferens äger rum i Massachusetts, USA.

En världskonferens om fiskvägar har hållits i Holland i sommar. Sportfiskarna var på plats och blev inspirerade, men också oroade.
550 forskare, myndigheter, lärosäten, entreprenörer, ideella miljöorganisationer, sportfiskeorganisationer och andra branschaktörer med fiskvandring i fokus möttes i Groeningen i Holland. Tidigare har konferensen ”Fish passage” alltid hållits i Nordamerika.

Just i detta nu håller mänskligheten på att förstöra några av de rikaste ekosystemen i sötvatten.

Kunskapen om de tekniska lösningarna för fiskvandring finns, men förståelsen för vikten av de rinnande vattendragens ekologi är tyvärr bristfällig i hela världen. Just i detta nu håller mänskligheten på att förstöra några av de rikaste ekosystemen i sötvatten genom gigantiska dammprojekt i bland annat Amazonas och i Mekongfloden. Kanske kan ett forum som Fish Passage hjälpa till att sätta fokus på frågorna innan andra länder gör samma misstag som vi en gång redan gjort?
Linda Svensson, biolog och fiskevårdare på Sportfiskarna Region Mälardalen tog med sig sin nya kunskap från konferensen direkt hem och omsatte delar av den dinär hon nyligen rev ett dämme och byggde en naturlik fiskväg för främst asp i en torrfåra i Sävaån.