Vattenfall fegade ur!

ANNONS

Älvräddarna och Sportfiskarna kommer – men Vattenfall ”fegade ur”. Det är åtminstone så eleverna vid Tornedalen Folkhögskola tolkar att Vattenfall avstår från att medverka vid Älvarnas dag.
Folkhögskolan och de som går fiskeguideutbildning startade under hösten ett projekt för att arrangera ett seminarium kring vattenkraften. Inbjudna motståndare till mera vattenkraft var Älvräddarnas Christer Borg (bilden), författaren och miljökämpen Gunnar Westrin, samt Sportfiskarnas representant Robert Westin.
På kraftsidan tog man kontakt med Vattenfall, eftersom de är störst och ägs av alla som bor i Sverige. Bara en knapp månad innan det hela ska gå av stapel har Vattenfall lämnat återbud. ”För kort tid att förbereda sig”, var skälet. Fyra månader, sedan de fick inbjudan i november, var uppenbarligen inte tillräckligt… Rundringning till övriga intressenter i kraftindustrin gav inte heller något napp. Är det så illa att kraftindustrin inte våra möta dessa pålästa herrar från miljö- och sportfiskesidan offentligt.
Ävlarnas dag kommer att gå av stapeln den 21 april – utan kraftindustrins medverkan.
Svenne Andersson

Stängda kraftverk, nolltappning – men Vattenfall har ingen lust att ställa upp i öppen debatt om sin policy.

Stängda kraftverk, nolltappning – men Vattenfall har ingen lust att ställa upp i öppen debatt om sin policy.

Publicerad: 01 April 2010
Av: Fiskejournalen
ANNONS