Vet IVA vad de pratar om?

IVA:s vd Björn O. Nilsson påstår att småskalig vattenkraft har en funktion som reglerkraft. Något som ett flertal experter tillbakavisar som felaktigt. (Foto: Peter Knutsson)

IVA:s vd Björn O. Nilsson påstår att småskalig vattenkraft har en funktion som reglerkraft. Något som ett flertal experter tillbakavisar som felaktigt. (Foto: Peter Knutsson)

Huruvida Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) är opartisk ifrågasattes av Fiskejournalen efter deras remissvar om nya regler för vattenkraften. Detta eftersom de tydligt har kopplingar till kraftbolag och Svensk Energi. Vi fick sedan chansen att ställa frågor till dem. Svaren är dock ytterst konfunderande och nu vill de inte svara på våra följdfrågor. Under söndag kväll visade SVT ett inslag om tveksamheterna.
Fiskejournalen har tidigare publicerat två notiser med anledning av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins (IVA) remissvar om nya miljöregler för vattenkraften, där IVA ställer sig emot förslagen. I vår första notis bemötte vi påståendet att all vattenkraft är viktig för effektregleringen av elnätet.
I den andra notisen visade vi att IVA sponsras av bland annat Svensk Energi och Eon, och att de som skrivit remissvaret samtliga utom en sitter i styrelser för företag med direkta kopplingar till kraftbranschen.
Med anledning av dessa notiser skickade vi några frågor till IVA och vi fick svar av deras VD Björn O. Nilsson, filosofie doktor i biokemi.
Björn bekräftar att de stöds av Svensk Energi och Eon ”plus många andra aktörer, bland annat staten”. På frågan om Sveriges 1900 småskaliga vattenkraftverk har betydelse för regleringen av elnätet svarar Björn:
– Ja, de småskaliga vattenkraftverken producerar en energimängd som motsvarar cirka 40 procent av all vindkraftproduktion i Sverige och representerar dessutom en reglermöjlighet i samma storleksordning.

Fel svar?
Efter samtal med ett antal experter inom området kan vi konstatera att svaret inte stämmer. Regleringen av elnätet sköts till viss del manuellt genom att Svenska Kraftnät (SvK) kontrakterar ett antal stora producenter och konsumenter som efter behov antingen producerar mer el eller konsumerar mindre. Bland dessa ingår inte småskaliga vattenkraftverk. Därtill finns det en automatiserad reglering där ett antal storskaliga vattenkraftverk varje sekund balanserar sin produktion mot behovet på elnätet.
– Där spelar den storskaliga vattenkraften en roll vid plötsliga bortfall av stora mängder effekt, säger Christer Borg, ordförande Älvräddarna.
Det beror på att dessa kraftverk har en generatortyp (synkrontyp, reds. anm.) som på grund av sin massa reglerar nätet på millisekundskala innan annan kraftproduktion går igång. Men det gäller inte merparten av de småskaliga vattenkraftverken, de har normalt en typ av generator som tvärtom skapar problem om stora effekter försvinner plötsligt.
Jan-Åke Jacobsson på Svensk Vattenkraftsförening bekräftar att det framförallt är fråga om så kallade synkrongeneratorer i de 1030 minsta kraftverken, som totalt står för några få promille av den svenska elproduktionen.
Nu ställer vi oss frågan varför inte en organisation som utger sig för att vara en ingenjörsvetenskapsakademi kan svara ärligt på en i sammanhanget ganska enkel fråga?
– Den faktamässiga relevansen i deras svar är analogt med att en högskola med kompetens inom biologi skulle säga att fiskvägar är viktiga för blåvalar och elefanter. Pinsamt, menar Borg.
Camilla Koebe, kommunikationschef på IVA, har avböjt att svara på Fiskejournalens följdfrågor utan hänvisar till ”remissvaret och de förtydliganden vi redan har gett”.
Fiskejournalen kan konstatera att IVA stöds av kraftindustrin och att de antingen inte förstår sig på tekniken i elsystemet eller är oärliga om den småskaliga vattenkraftens betydelse för elnätsregleringen. Vi undrar nu: När tänker kraftindustrin och deras bundsförvanter börja agera seriöst, så vi kan komma framåt i diskussionerna?
Se ett inslag i Svt om IVA, deras remissvar och påstådda opartiskhet.
Morgan Fihn

Var med och påverka!
I oktober presenterade regeringen en revolutionerande utredning: ”Vattenverksamhetsutredningen”. Utredningen föreslår skärpta miljökrav för vattenkraftsindustrin, med målet att återfå den biologiska mångfalden i våra utbyggda vattendrag. Men det får inte stanna vid en utredning. Det måste till en ny lagstiftning, som möjliggör en mer hänsynsfull elproduktion.
Därför är det viktigt att våra makthavare får veta att vi är många som stödjer en ny lagstiftning. Skicka vårt färdiga brev till de ansvariga ministrarna Anna-Karin Hatt (Energiminister), Annie Lööf (Näringsminister) och Lena Ek (Miljöminister).
Klicka på denna länk för att skicka brevet.