”Vi har glömt bort alla lidande abborrar”

Röntgenbild av puckelryggig abborre där man tydligt ser de deformerade första ryggkotorna. Bild: Erik Nyholm, Hans Hultberg, IVL.
ANNONS

Vad som är bortglömt är alla puckelryggiga, glosögda abborrar som lidande simmar omkring i de sura sjöarna. Samt att vi inte kan äta fisken på grund av förhöjda kvicksilverhalter. Det skriver biologen och författaren Ingemar Alenäs angående de missbildade abborrarna som påträffats i Rakkurisjöarna.

Fenomenet med missbildade abborrar är känt från 100-tals sjöar på svenska västkusten. Ingemar tillhörde själv en forskargrupp vid IVL Svenska Miljöinstitutet (Hans Hultberg och Erik Nyholm var de andra två) som med provfiske undersökte ett flertal västsvenska sjöar.

– Deformerade abborrar med “puckelrygg” röntgades och vi kunde konstatera att de främsta ryggkotorna var deformerade vilket gav upphov till detta abnorma utseende. Förutom puckelrygg hade dessa firrar förstorade “glosögon” och ibland förkortad underkäke. I referenssjöar med normalt pH saknades dessa missbildningar, berättar Ingemar Alenäs.

De informerade representanter för svenska regeringen 2002 om hur det stod till med miljömålet ”Bara naturlig försurning på svenska västkusten”.

Enligt Alenäs försökte kommunekologen i Falkenberg hitta bot för de sjuka abborrarna och erhöll kalkningspengar från EU för att åtgärda några av dessa bortglömda sjöar. Fortfarande är dock 100-tals sjöar försurade och okalkade på västkusten.

Frågan är då vad som är vägen framåt?

– Vi kan ju med liten ansträngning kalka fler sjöar och uppnå miljömålet, säger Ingemar Alenäs och fortsätter:

– Målet vore lätt avklarat om vi fortsatt att ta emot EU-bidrag för våra försurade västkustsjöar. Det är synd att vi inte fokuserar bättre på de miljömål som vi lätt kunde avhjälpa med rätt beslut.

Läs mer på Ingemar Alenäs blogg.

Publicerad: 21 February 2019
Av: Anders Lundin
ANNONS