Vill bygga ut Ore älv – Älvräddarna kritiska

Älvräddarna kritiska till försöken att behålla kvarn och damm i Ore älv.

Älvräddarna kritiska till försöken att behålla kvarn och damm i Ore älv.

Älvräddarna: Sedan länge har Orsa Besparingsskog och bland annat Fortum försökt att bygga ut Oreälven, i strid med ett starkt skydd i miljöbalken. Det senaste och kanske mest patetiska försöket är en skrivelse av en Rolf Ström till Riksantikvarieämbetet med kopia till länsstyrelsen i Dalarna angående Stackmoradammen.
I februari 2011 fick så Fortum i domslut i Nacka mark- och miljödomstol beskedet att den provisoriskt uppförda nöddammen vid Stackmora måste rivas ut senast december 2014. Nu vill bland annat Rolf Ström, ledamot i Orsa Fiskevårdsområdesförening, försöka bevara kvarnhuset i ett sista desperat försök att också få behålla åtminstone delar av dammen.
– Det är uppenbart att Ström, som vi på goda grunder gissar har bra relationer med vattenkraftsintressenter både lokalt och nationellt, vill ha kvar chansen att få bygga ut Oreälven, säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.
– Det är inte bara löjligt okunnigt när det gäller miljölagar, det är också en tragisk ovilja att förstå biologiska elementa, fortsätter han.
Nu hoppas Älvräddarna att kulturminnesavdelningen på länsstyrelsen i Dalarna inte faller för försöken att behålla damm och kvarn, allt i syfte att vid tillfälle återigen försöka bryta igenom svensk lagstiftning och få bygga ett småskaligt och i alla perspektiv onödigt och miljöförstörande vattenkraftverk.
Skulle det mot all förmodan vara ett genuint kulturintresse har givetvis inte Älvräddarna något emot att de intresserade med egna medel river ner och flyttar kvarnbyggnaden till lämplig plats.
Här hittar en artikel i ämnet, från Älvräddarna och här kan ni ladda ner skrivelse till länsstyrelsen från Älvräddarna i frågan.