Vintern bromsar laxen

Kan den förra, kalla vintern vara förklaringen till dålig laxuppgång i fjol? Ja, det är åtminstone en teori, framförd av Fiskeriverkets forskare Johan Dannewitz.
Förra årets uppgång av leklax i de svenska Östersjöälvarna blev inte alls vad sportfiskare, vattenägare och fiskforskare hade väntat sig. Drivgarnsförbud i Östersjön borde resulterat i en kraftigt ökad uppgång, men i stället blev resultatet det rakt motsatta. Uppgången 2010 blev knappt mer än hälften av 2009 års resultat.
Var det kanske den kalla vintern 2009/2010 som bromsade laxens tillväxt och könsmognad? Forskaren Johan Dannewitz för fram teorin att kylan kan ha fått laxarna i havet att skjuta upp, eller rent av hoppa över sin könsmognad.
I år verkar det vara gott om lax i södra Östersjön som är på väg upp mot de svenska älvarna för att söka sig till lekplatserna. Men det kanske är de laxar som borde ha kommit redan i fjol?
Svenne Andersson

Kan de kalla vintrarna påverka laxen så att den skjuter upp sin lekvandring ett år?