WWF: Bottendöden i Östersjön är rekordstor

Algblomning i Östersjön. Foto: Pävi Rosqvist, WWF Finland.

Enligt SMHI är omkring 60 000 kvadratkilometer av Östersjöns botten helt syrefri. Detta är den sämsta siffran någonsin. Världsnaturfonden WWF slår nu larm kring tillståndet, men rosar också den svenska regeringen.

Det är med anledning av den årliga algblomningen som WWF uppmärksammar det allmänna tillståndet för Östersjön.

– Att Östersjön är ett sjukt hav blir kanske allra tydligast för oss varje sommar när vi möts av algblomning och igenslammade vikar. Länderna runt Östersjön måste arbeta tillsammans och leva upp till sina löften. Vi måste kraftigt minska utsläppen av övergödande ämnen om vi ska kunna rädda Östersjön, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

De rapporterar att algblomningen nu börjat i området runt Gotland och en viss ytansamling har bildats. När blomningen når kusten är i dagsläget oklart då tillväxt och spridning är beroende av väder och vind.

WWF analys är att övergödningen från lantbruket i kombination med ett för hårt fisketryck och parasiter har gjort att torsken i Östersjön är under stark press och riskerar att försvinna för alltid. Men de påtalar också att reningsverken blir allt mer effektiva och kan ta bort uppemot 97 procent av all fosfor i avloppsvattnet, vilket lett till att utsläppen från land har minskat. Sedan i år är det också förbjudet för passagerarfartyg att dumpa sitt avloppsvatten i havet.

WWF ser också mycket positivt på regeringens förslag att stoppa torskfisket under 2019, så att beståndet får chans till återhämtning.

Läs om sjögurkans egenskaper:

Den svenska sjögurkan kan höja sin status rejält