WWF kräver skärpning

WWF kräver att Eskil Erlandsson börjar värna östersjölaxen och följa EU och Internationella havsforskningsrådets rekommendationer. (Foto: Rudolf Svensen)

Östersjölaxen är i kris och både Sveriges landsbygds- och fiskeminister Eskil Erlandsson och Finlands skogs- och jordbruksminister Jari Koskinen måste agera om den vilda laxen ska finnas kvar i framtiden. Det uppmanar svenska och finska WWF i ett gemensamt krav inför EUs fiskerådsmöte i Luxemburg 20-21 oktober.
WWF är kritisk till att varken Sverige eller Finland tänker följa rekommendationerna från Internationella havsforskningsrådet om kraftigt minskade kvoter.
– Ska den vilda laxen finnas kvar i Östersjön måste Östersjöländerna ta ansvar och följa den vetenskapliga rådgivningen som föreslår kraftig minskning av fisket. Läget för laxen är nu akut eftersom länderna i flera år har blundat för varningarna, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF Sverige.
EU-kommissionen har förstått det allvarliga läget. Den rekommenderar medlemsländerna att följa internationella havsforskningsrådet (ICES) råd att minska kvoterna för den hotade laxen med 79 procent i Östersjön och med 29 procent för laxen i Finska viken jämfört med 2011. Men enligt WWF har svenska och finska regeringen redan nu gjort klart att de varken kommer följa ICES eller EU-kommissionens råd.
Morgan Fihn


Relevanta produkter från vår fiskebutik: