WWF uppmanar EU att stoppa överfisket

I morgon 26 oktober träffas EU:s fiskeministrar för att fatta beslut om hur mycket fisk man ska ta upp ur Östersjön under nästa år. WWF uppmanar ministrarna att lyssna på forskarna och stoppa överfisket.
Eu:s fiskepolitik har länge kritiserats och har till och med kallats världens sämsta. 70 procent av unionens fiskevatten lider av överfiske.I Östersjön har läget tidigare varit extra allvarligt  men i och med att situationen för, det så kallade, östra beståndet av torsk ökat har många drivit på för ett ökat fiske. Forskarna manar till försiktighet och man framhåller att det västra beståndet är i betydligt sämre skick.

WWF uppmanar EU att bedriva en fiskepolitik som är både ekonomiskt och ekologiskt hållbar. (Foto: Anders Nicander)

WWF vill påverka EU till att  bedriva en politik som både är ekologiskt och ekonomiskt hållbar. 2012 kommer en ny och reformerad fiskelagstiftning men ministrarna kan inleda en ny trend och säkra bestånden för framtiden genom att fatta kloka beslut redan nu, menar WWF.
Anders Nicander