[/caption] " /> Eskil Erlandsson och fiskeriministrarna i natt: Nej till utkastförbud | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Fiskeriministrarna i natt: Nej till utkastförbud

EU:s fiskeriministrar ser ingen anledning att förbjuda utkast. (Foto: Channel 4)

Efter en lång förhandling i natt står det klart – fiskeministrarna i EU vill inte förbjuda att slänga tillbaks fisk i havet, så kallat utkast. Sverige var enda land som röstade för ett förbud.
Efter att de folkvalda politikerna i EU-parlamentet, med förkrossande majoritet, röstat för ett förbud mot utkast tidigare i år, var det i natt dags för ländernas fiskeriministrar att säga sitt. Stora fiskeländer som Spanien och Frankrike har under hela processen kämpat emot tuffare bestämmelser och utkastförbud och i natt stod det klart att de fått alla övriga länder med sig – utom Sverige och Eskil Erlandsson. Vår minister misslyckades följaktligen omvänt med att få gehör och medhåll för Sveriges ståndpunkt bland övriga medlemsländer. Ministern är missnöjd över utkomsten av nattens förhandlingar, han förklarar varför till Sr.se.
– Ja, av skälet att vi inte har tillräcklig ambition i den rådslutsats som nu är fastställd.
Det modifierade förslaget som manglats fram under natten av EU:s fiskeministrar ska nu vidare till EU-kommissionen och parlamentet i hopp om att nå en kompromiss före halvårsskiftet.
Lyssna till intervjun här nedan.
Läs tidigare notiser i ämnet.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En massa fisk kan det bli vid massafabriker, om projektet faller väl ut. Foto: Rigel
Svenskt pilotprojekt: Massa fisk vid massafabriker?

Allt fler aktörer verkar anse att framtidens fiskodlingar ska bedrivas på land. Nu presenteras ett nytt koncept, där fiskodlingar ska utnyttja spillvärme från massabruk.

Det är företaget Big Akwa i Härnösand och dess ägare Hugo Wikström som meddelar att han satsar på ett pilotprojekt under 2021.
Tanken är att utnyttja spillvärmen från massabruk till att temperera vattnet i en närliggande, landbaserad fiskodling. Samtidigt kan det näringsrika vattnet från fisktankarna gå tillbaka till massabrukets bioreningsdammar, där det blir till föda för de mikroorganismer som används för att rena bioslam från produktionen. Dessutom renas vattnet och man undviker den skadliga effekt som konventionella fiskodlingar kan medföra på miljön, enligt beskrivningen av projektet.
– Mänskligheten står inför stora utmaningar vad gäller livsmedelsförsörjningen, och jag vill vara med och bidra till att den kan lösas på ett bra och effektivt sätt, säger Hugo Wikström i ett pressmeddelande.

Samarbetar med SCA
Dialog förs med SCA, och nu pågår aktiviteter för att hitta möjliga platser för ett pilotprojekt.
– Att odla fisk i anslutning till massabruk kan både ge näring till bioreningen och bli ett användningsområde för lågvärdig restvärme, som inte går att nyttja på så många andra sätt. Det är utmanande att i anslutning till ett massabruk hitta en lämplig plats för det utrymme som en fiskodling kräver, men faller bitarna på plats så skulle en intressant symbios kunna uppstå mellan Big Akwa och SCA, säger SCA:s innovationschef Magnus Viström i pressmeddelandet.

Du kanske även gillar detta