Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige nicander
Fiskeriverket blir HaV

Första juli tas ansvaret för fiskefrågorna över av den nya myndigheten Havs-  och Vattenmyndigheten, HaV. I sin presentation skriver man att man värnar och främjar den biologiska mångfalden. Nu återstår att se om man lyckas bättre än sin föregångare.
Svenska hav är i usel kondition. Största enskilda anledning till detta är, bortom alla tvivel, ett ohämmat överfiske. Trots att allmänheten numera är väl insatt i problemet har den politiska viljan för att komma till rätta med problemen varit allt för svag. Fiskeriverket har på senare år börjat visa att man kan och vågar ta viktiga steg mot en sundare fiskeförvaltning. Men hårt trängt av en skrämmande gammalmodig fiskelagstiftning och en än mer skrämmande EU-gemensam fiskeförvaltning har myndighetens handlingsutrymme varit begränsat.
Den nya myndigheten har samma svåra utgångsläge men man tar enligt den lilla programförklaring som finns på den tillfälliga hemsidan sats mot en ”grönare” förvaltning av vattnen och fisket. Om man har kraften och modet att genomdriva denna förändring får framtiden utvisa.
Anders Nicander

Hav- och Vattenmyndigheten tar över ansvaret för fiskefrågorna den första juli. (Foto: Anders Nicander)

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Försvarsmakten meddelar att de kommer att öka sin närvaro i skärgården.
Här ska sportfiskare se upp för militären!

Det är många som ska samsas om utrymmet i skärgården. Försvarsmakten meddelar nu att de kommer att öka sin närvaro i både Stockholms skärgård och områden utanför Göteborg, där det finns anledning för sportfiskare att hålla sig undan.

Enligt försvarmakten är orsaken till deras ökade närvaro att nya värnpliktiga behöver utbildas samt det ”försämrade” världsläget. Enligt försvarsmakten kan det faktiskt få motsatt effekt bland allmänheten att de ökar sin närvaro, alltså att ännu fler båtar åker ut.
– Det finns en okunskap och fritidsbåtar kommer för nära för att ta selfies, säger Rebecca Landberg, kapten i marinen, till SVT.

Här är områdena som gäller:
* Stockholms södra skärgård, främst Hårsfjärden, Mysingen och nordvart mot Dalarö, Långbälingssund, Järnholmssund och Gåsstensfjärden.
Stockholms mellersta skärgård, norr och syd om Björkö Kroksö, området runt Korsö, Träsköfjärden och området runt Lådna Låren.
Stockholms norra skärgård, området runt Söderarm.
Gryts och Valdemarsviks skärgård.
Karlskronas yttre redd.
*Göteborgs skärgård, främst mellan Björkö och Tistlarna.

Du kanske även gillar detta