[caption id="attachment_17703" align="alignleft" width="424" caption="Burfångad havskräfta ger mindre bifångster. Foto: Lisa Klang, Fiskeriverket"]Burfångad havskräfta ger mindre bifångster. Foto: Lisa Klang, Fiskeriverket[/caption]Svenska myndigheter jobbar aktivt för att motverka fiskdumpning. Förbud mot high-grading och kameraövervakning är några av de verktyg som ska begränsa dumpning av fisk.
" /> Fiskeriverket vill inte dumpa | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Mathias Arnham
Fiskeriverket vill inte dumpa

Burfångad havskräfta ger mindre bifångster. Foto: Lisa Klang, Fiskeriverket

Burfångad havskräfta ger mindre bifångster. Foto: Lisa Klang, Fiskeriverket

Svenska myndigheter jobbar aktivt för att motverka fiskdumpning. Förbud mot high-grading och kameraövervakning är några av de verktyg som ska begränsa dumpning av fisk.
Vi har tidigare berättat om Fish Fight-kampanjen, som verkar för att stoppa dumpningen, men även svenska myndigheter arbetar med problemet.
Fiskeriverket ger till exempel vissa fördelar till de fiskare som använder mer skonsamma metoder. Till exempel finns områden där man bara får tråla efter havskräfta om redskapen har selektionsrist, alltså en anordning som förhindrar bifångster.
– Vi har fokuserat på havskräftan, och ser att fler och fler har börjat använda rist, säger Katja Ringdahl,
som är biolog på Fiskeriverket.
I ett danskt pilotprojekt har man dessutom börjat övervaka fisket med webbkameror för att få bättre kontroll på fångsterna. De fartyg som deltar i projektet gynnas med extra kvottilldelningar, och liknande satsningar är på gång även i Sverige.
Sedan två år är det förbjudet att kasta fisk om kvoten inte är fylld. Förbudet riktar sig mot så kallad high-grading, där man sorterar bort små fiskar för att öka värdet på sin tilldelade fångst.
Fortfarande dumpas dock fisk från svenska fartyg. Fisk som tillhör fel art, är för liten eller överstiger kvoten får inte säljas, och måste därför kastas. Fiskeriverket anser att det krävs fler åtgärder, både lokalt och internationellt.
– Arbetet för att minimera utkast blir viktigare och viktigare, säger Katja Ringdahl.

Läs mer om fiskeriverkets åtgärder mot dumpningen här.

Läs mer om Fish-Fight-kampanjen här.

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta