Just nu:
Annons

Ekolodskolan del 2

Röntgenblicken under ytan– sidescan & downscan

Högteknologi är inte längre en bristvara inom fisket, istället är utmaningen att kunna använda och tolka all information på bästa sätt. I andra delen av vår ekolodskola visar vi hur du använder den senaste ”scantekniken”. Med tipsen i den här artikeln kommer du definitivt att nå ny framgång i ditt fiske!

Av: Tomas Edenfeldt

som så många andra har jag mest använt ekolodet för att få information om djup och bottenstruktur, samt för att lokalisera stim av betesfisk. När jag nyligen skulle köpa ett nytt ekolod möttes jag av tekniska termer som sidescan, downscan, down imaging och side imaging.
Begreppen var många och förklaringarna få. Jag bad därför ekolodsexperten Erik Ohlsson följa med mig ut i min guidebåt för att reda ut begreppen och konkret visa hur jag kan utnyttja mitt nya ekolod på bästa sätt.

Olika begrepp – samma funktion

Tomas och Erik på effektivt och roligt abborrfiske med hjälp av scantekniken.

Solen lyser över skärgården när jag hämtar upp Erik. Vi har en båtfärd på 30-40 minuter till mitt favoritabborrställe och tanken är att gå igenom scanteknikens principer under den tiden. Medan vi gungar fram över mjuka vågor och passerar kobbar och skär så avfyrar jag mina frågor till Erik.
Jag börjar med att be Erik reda ut termerna scan och imaging. Erik förklarar att downscan och downimaging i princip är samma sak, precis som sidecan respektive sideimaging. Lowrance säger scan och Humminbird imaging. Båda är, som det låter, som en digital scanner. Denna ger en väldigt exakt och detaljerad bild i en skarp smal stråle.
Vanlig analog sonar, en så kallad 2d, är en äldre teknik som istället använder ekofrekvenser. Det vill säga att ekon studsar mellan föremål i vattnet och givaren (på moderna enheter med en digitaliserad signal). Ekona sprids ut i vattnet från givaren i konform. På större djup får man därför ett bredare område än på grunt vatten. Bilden kan upplevas som otydlig på skärmen i och med mängden information som slås ihop från en stor yta, men förstår man principen med konen kan det vara enkelt att hitta fisk i stora vattenmassor tack vare den vida vinkeln.

 

Så tolkar du bilden
Downscan och 2d ser helt olika ut för betraktaren. På downscan blir en fisk en skarp prick på skärmen medan 2d visar en båge.
– Bilden blir mer högupplöst med scan och tekniken separerar därför detaljer lättare från varandra under ytan, berättar Erik.
Vad ska man då tänka på när man använder och tolkar downscan jämfört med vanlig 2d-bild, och när man ska använda vad? Av Eriks utförliga svar konstaterar jag några viktiga huvudprinciper:
En digital downscan är skarp och exakt – och utspelar sig rätt under givaren. Du ser enskilda

Erik förklarar att sidescan är samma sak som downscan fast här ser du åt sidorna.

fiskar, strukturer, vegetation, träd, bottenstruktur med mera mycket tydligt. Den ritar mer eller mindre upp en slags röntgenbild.
Ett betesfiskstim ser ut som ett fluffigt moln med den äldre tekniken, medan downscan urskiljer alla fiskar som små individuella prickar. Det går till och med att urskilja en större fisk mitt i ett gigantiskt stim.
Det analoga ekolodets kon ger, istället för detaljer, mer förvarning kring vad som händer en bit framför och en bit åt sidan från båten – alltså information från en bredare vattenmassa.

Illustrativ bild som visar hur 2d stålen sammanfattar informationen från det breda sökområdet under båten till en tvådimensionell bild som vi ser den på skärmen. Ill: Ingvar Ohlsson

Illustrativ bild som visar hur 2d-strålen sammanfattar informationen från det breda sökområdet under båten till en tvådimensionell bild som vi ser den på skärmen. Ill: Ingvar Ohlsson

Söker du av ett område efter fisk är därför den äldre tekniken att föredra då du upptäcker fisk från en större yta. En annan fördel med den äldre tekniken är ”skvallerfönstret”, som oftast är på höger sida om ekolodsbilden, där du i realtid ser vad som pulserar i ekolodsstrålen innan det hinner ritas upp på skärmen. 2D-lodet ger alltså fiskaren överblick, medan downscan ger precision.

Du får ögon åt sidan
Så långt om de vertikala vågorna och vad som skiljer dem åt. Under de senaste åren har sidoseendet hamnat allt mer i fokus. Erik förklarar att sidescan är samma sak som downscan fast här ser du åt sidorna. Med downscan- och sidescan-ekolod får du upp till 180 graders vy under båten. Sidescan visar ekon som kan vara långt ut på sidorna som du annars hade missat.
Fiskaren kan då enkelt lägga ut en waypoint på ett eko på exempelvis styrbords sida och på så sätt få en exakt position på sin gps. Sidescan är alltså ett äss i rockärmen för att hitta fisk eftersom den täcker in så mycket yta.
– Om du ska fiska av en grynna eller djupbrant så kan du glida med elmotorn parallellt längs med denna och se fiskar eller intressanta strukturer som du samtidigt kan kasta mot, tipsar Erik.

Enkel bild som visar hur sideimaging fungerar med hjälp av en illustrativ fiskbild under båten och hur sedan fiskstimmet ser ut med sidescan (till vänster på skärmen) respektive downscan (till höger på skärmen). Ill: Ingvar Ohlsson

Enkel bild som visar hur sideimaging fungerar med hjälp av en illustrativ fiskbild under båten och hur sedan fiskstimmet ser ut med sidescan (till vänster på skärmen) respektive downscan (till höger på skärmen). Ill: Ingvar Ohlsson

 

Med fyra fönster öppna på skärmen ges möjlighet till full kontroll genom att se båtens position (gps nere till höger), fiskstim på vänster och höger sida om båten (sidescan nere till vänster på skärmen), precisionsbild rakt ner (downscan, uppe till höger) och sammanfattande överblick nedåt (2d, uppe till vänster).

 

Letar du istället fisk pelagiskt så är det bara att snurra runt i frivattnet och leta skarpa vita streck som oftast är större fiskar. På skärmen ser du sedan med hjälp av sidoskalan hur många meter åt sidan som fiskarna befinner sig.

Letar du istället fisk pelagiskt så är det bara att snurra runt i frivattnet och leta…

Så finner du rätt frekvens
− På många 2d-lod kan du manuellt ställa in den frekvens som givaren ska använda, förklarar Erik
för mig.
De vanligaste är 50, 83 och 200 hz – 50 hz ger en mycket bred kon, 83 hz något smalare och 200 hz ännu smalare, men skarpare. Detta kan du tydligt se om du lägger upp ett fönster med 83 hz och ett med 200 hz på samma ekolod när du åker framåt med båten. Då ritas uppdykande fiskars bågar först in på 83 hz och sedan på 200 hz och dess smalare kon efteråt. Vanligast är att använda 200hz.
Vid Downscan är det 455 eller 800hz som används. Där gäller samma princip i scannerstrålen, men skillnaden är marginell eftersom båda är så smala – 455 hz fungerar bra på alla djup.
Rent generellt så kan man säga att ju lägre frekvens, desto djupare går signalen. En hög frekvens, som 455/800, ebbar ut snabbare i vattnet än 50/83 hz eller 200 hz.

Nere på skärmen visas sidescan (svartvit bild) där det breda vita strecket i mitten är ytan. På sidorna visas bottnen på ett fotolikt vis till vänster respektive höger om båten. Vegetationen som står upp från bottnen syns tydligt, precis som på downscan uppe till höger . På 2d-bilden uppe till vänster blir representationen av växtligheten mindre tydlig. På sidescan ser man dessutom hur bottenstrukturen breder ut sig åt sidorna med sten och fisk till höger (vita prickar).

Gör rätt inställning
I förra delen av ekolodsskolan gick vi igenom vikten av att justera inställningarna manuellt. Det visar sig att även för denna typ av lod ger de manuella greppen dig mest effektivitet. Erik gillar att slå av diverse klutterfilter och köra allt manuellt. De konkreta inställningarna avgörs av den typ av vatten och djup du fiskar. Enklast är att dra i reglagen för kontrast och känslighet och ratta fram och tillbaka tills bilden blir tydlig.
− Det kan skilja ganska mycket mellan olika vatten, fortsätter Erik.
Erik justerar djup och sidovy i meter (sidescan) manuellt för att anpassa efter typ av fiske och det djup han befinner sig över. Tipset är att använda liten skala på sidescan, ju större skala desto mer information som skall visas på en begränsad
skärmstorlek. Erik anser att 20 meter åt vardera sidan brukar vara lagom som skala vid normalt prickskytte och spinnfiske.

Här ser man 2d-givarstrålar rätt ned från en båt där de med lägst frekvens ger bredaste strålen. Man ser också sidescan/side imaging där den höga frekvensen skickas som en smal stråle åt sidan. Konturerna på givarstrålarna visas även på bilden under båtbilden sedda uppifrån. Ill: Ingvar Ohlsson

Här ser man 2d-givarstrålar rätt ned från en båt
där de med lägst frekvens ger bredaste strålen.
Man ser också sidescan/side imaging där den
höga frekvensen skickas som en smal stråle åt
sidan. Konturerna på givarstrålarna visas även på
bilden under båtbilden sedda uppifrån. Ill: Ingvar Ohlsson

Fördelen med stora skärmar
Tv-apparaterna växer för varje år och så verkar även ekolodsskärmarna göra.
− Vad vinner man på att ha en dyr och stor skärm? undrar jag.
Erik anser att den största fördelen med en rejäl skärm är möjligheten att ha flera fönster öppna samtidigt.
− Exempelvis gps i ett fönster, 2d i ett andra, downscan i ett tredje och Sidescan i ett fjärde fönster. Då har du de olika teknikerna tillgängliga hela tiden, i olika fönster som är tillräckligt stora för att kunna avläsas enkelt.

Så används tekniken i praktiken
Vi har nu hunnit fram till abborrviken och jag är redo och nyfiken på att se hur jag kan använda lodet effektivare under praktiskt fiske. Tidigare när jag har fiskat efter abborre i kallvatten har jag försökt lokalisera löjstim på relativt djupt vatten, eftersom abborren ofta står nära dem. Alternativt har jag försökt hitta abborrstimmen direkt.
Problemet med ett vanligt 2d-lod är det kan vara svårt att se skillnad på ett löjstim och ett abborrstim, för att inte tala om svårigheten att bedöma storleken på abborrarna under båten med hjälp av ekolodet.

I praktiken är det även omöjligt att bedöma om ett stim är rakt under båten eller på vänster eller höger sida av båten, eftersom den breda strålen från givaren på ett 2d-lod sedan ska återges som en sammansatt bild. Med sidescan och downscan, hoppas jag nu kunna lokalisera stim av fisk lättare – samt bedöma position, art och ungefärlig storlek.

 

Artikelförfattaren med en grov abborre tagen med hjälp av downscan.

För bra för att vara sant
Vi glider in över ett grunt parti med 2d, sidescan och downscan påslagna i uppdelade fönster på skärmen. I fönstret som visar 2d-bilden ser jag en ”gröt” nära botten på 2-3 meter. Först kan jag inte avgöra om det endast är massiv växtlighet eller växtlighet blandat med fisk. På downscan ser jag tydligt växter som reser sig från botten och bland växterna större prickar som utgör fisk. I sidescanfönstret kan jag med sidoskalan se att fiskarna befinner sig ett par meter åt styrbord.
De större abborrarna brukar ofta stå grundare än tusenbröderna och Erik avgör att det vi ser med downscan är abborre av fint format. Vi testar därför att kasta våra jiggar åt höger och på första kastet sliter en abborre på strax under kilot tag i min jigg. En nästan overklig känsla infinner sig efter att först ha sett fisken så tydligt på lodet och sedan sekunderna efter fånga den. Dessutom en abborre av just grövre kaliber, precis som Erik slagit fast.
Scantekniken är nästan är för bra för att vara sann!
Vi glider in i det djupare område, där jag tidigare har fångat många abborrar av mindre kaliber. Med downscan ser vi nu enorma mängder av små prickar tydligt separerade från varandra.
Med sidescan ser vi att prickarna sträcker sig långt ut åt båda sidor av båten.
− Typiskt tusenbröder, säger Erik om prickarna och släpper ned en balanspirk och drar sekunden efter upp en liten sprattlande abborre som bekräftar det vi just sett på skärmen.
Häpnadsväckande. På 2d-lodet ser jag samtidigt endast fisken i form av molnformationer, och jag skulle inte kunna bedöma om det är stora fiskar, eller små, eller om stimmen befinner sig till höger, vänster eller endast rätt under båten. Det är i situationer som dessa som jag inser att scantekniken så uppenbart firar triumfer över vanlig 2d.

En ny blick under ytan!
Eftermiddagen med Erik har gett mig mycket mer än om jag själv skulle ha försökt klura ut allt. Att få teorin förklarad och sedan direkt kunna omsätta den i praktiken, har fått mig att villigt omfamna de möjligheter som bjuds.
Pröva själv, med hjälp av råden i denna artikel, att testa dina nya kunskaper i ditt vatten med ditt ekolod och se hur du upplever effekten på just ditt fiske. Jag tror att du, precis som jag, får en helt ny blick för världen under ytan och de möjligheter som bara väntar på att upptäckas.

Eriks fem bästa tips kring downscan och sidescan:
1 – Sidescan söker av vattnet mycket effektivt, särskilt ute i frivattnet där du kan se betesstim och större individer utan att behöva passera över dem, utnyttja det!
2 – Använd downscan när du vill få detaljer och se enskilda fiskar och dess storlek i området under båten. Använd 2d när du snabbt vill skaffa dig en överblick över en större yta under båten.
3 – Låt sidescan och downscan hitta intressanta strukturer på botten, såsom
stora stenar, grenar, gropar och olika typer av vegetation som ofta håller fisk.
4 – Slarva inte med placeringen av givare. Structurescangivaren ska vara placerad lägre än vanliga ekolodsgivaren (ofta är dessa separata enheter). Gör du tvärt om syns ekolodsgivaren i bildfältet vid sidescan.
5 – Med en stor skärm, eller två mindre separata, kan du få tydlig och överskådlig information simultant i flera fönster utan att behöva klicka runt i menyerna gång på gång.