Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Fisketillsyn på offensiven

När Björn Gustavsson från Länsstyrelsen och sjöpoliserna Tomas och Erling dyker upp, är det oftast för att informera. Men de tvekar inte att vidta åtgärder när de anser det nödvändigt.

Genom att öka närvaron och informera sportfiskare om de regler som gäller, hoppas länsstyrelsen i Västra Götaland kunna minska tjuvfisket. Nu tar de även sjöpolisen till hjälp.
När Björn Gustavsson kommer åkandes i polisbåten, tillsammans med poliserna Tomas och Erling, gäller det att ha koll på centimetrarna. Varje sportfiskare har skyldighet att hålla koll på de mått och regler som gäller
och det går inte att skylla på att man inte visste.

– Vårt främsta syfte är dock inte att sätta dit folk, utan att informera om vad som gäller. Det bästa är alltid att kunna föregå brott, säger Björn Gustavsson, tillsynsman från länsstyrelsen.
De flesta är positiva
Merparten av de fiskare som de möter är positiva och uppskattar att länsstyrelsen och sjöpolisen värnar om fisket. Det är en markering att tjuvfisket tas på allvar, när polisbåtar med jämna mellanrum patrullerar
skärgården.
Den som båtfiskar måste dessutom ha koll på procenten. Sjöpolisen kombinerar ofta sina fiskekontroller med alkoholtester. Från 2010 gäller samma alkohollagar på sjön som på vägen.
Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta