Fiskodlingar i öppet vatten är förenat med negativa miljöaspekter. Fiskodlingar i öppet vatten är förenat med negativa miljöaspekter.[/caption] " /> "Fiskodlingar på land ger jobb i glesbygd" | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Morgan Fihn
”Fiskodlingar på land ger jobb i glesbygd”
Fiskodlingar i öppet vatten är förenat med negativa miljöaspekter.

Fiskodlingar i öppet vatten är förenat med negativa miljöaspekter.

Nu släpper Naturskyddsföreningen en ny rapport om det svenska vattenbruket. Med rätt beslut kan det bli en viktig näring för hållbar matproduktion i Sverige. I Sverige finns både tekniken och viljan att odla fiskar och skaldjur utan att skada de naturliga ekosystemen.
– Svenska konsumenter är beredda att betala för att fisk och skaldjur ska odlas med stor hänsyn till miljön. Trots det finns det fiskodlingar i Sverige som läcker stora mängder näring rakt ut i Östersjön och sjöar. Om odlingarna flyttar upp på land kan vi minska både övergödningen och skapa fler jobb, säger Mårten Wallberg, vice ordförande på Naturskyddsföreningen.
Rapporten beskriver de problem som dagens svenska vattenbruk lider av och föreslår lösningar. Den ska dels kunna användas av föreningens medlemmar som engagerar sig i fiskodlingsfrågor lokalt; dels kunna användas som inspiration och vägledning för beslutfattare både nationellt och regionalt.

– För att svenskt vattenbruk ska bli riktigt hållbart måste vi se till att odlingarna inte leder till övergödning eller sprider sjukdomar och parasiter till vilda fiskar. Vi måste också säkerställa att odlingarna producerar mer fisk än vi stoppar in. Bara då kan fiskodlingar bidra till att minska överfisket i världen, säger Ellen Bruno, sakkunnig marina ekosystem och fiske på Naturskyddsföreningen.
Läs hela rapporten här

Relaterad nyhet från din region
11 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta