Fiskvägar och så kallade omlöp fungerar dåligt, och oftast är det bättre för både miljön och kraftverksägaren att riva ut i stället. Det är två slutsatser som Sportfiskarna drar, i hopp om en grön våg när vattenkraften nu ska förses med moderna miljövillkor. " /> Fiskvägar får tummen ned: "Win-win att riva ut i stället" | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

1 år sedan Sverige Anders Lundin
Harrens livspussel läggs nu av länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten. Foto: Anders Lundin
Fiskvägar får tummen ned: ”Win-win att riva ut i stället”

Fiskvägar och så kallade omlöp fungerar dåligt, och oftast är det bättre för både miljön och kraftverksägaren att riva ut i stället. Det är två slutsatser som Sportfiskarna drar, i hopp om en grön våg när vattenkraften nu ska förses med moderna miljövillkor.

Redan i vintras konstaterade länsstyrelsen i Norrbotten att vandringsvägar för fisk inte fungerar bra. Det var på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten som länsstyrelsen inventerade fiskvägar i Norrbotten och Västerbotten. Drygt 40 fiskvägar undersöktes, och resultatet var dystert. Bara hos hälften av anläggningarna hittade fisken vägen upp. Vid vandring nedströms ett kraftverk eller damm så var siffrorna ännu sämre, där ingen anläggning bedömdes fungera mycket bra, rapporterades det bland annat i P4 Norrbotten.

Samma dystra rapport kunde Sportfiskarna ge efter det årliga elfisket i Stockholms län, som visade att det i princip saknas rekrytering uppströms fiskvägar. ”Det är endast vid optimala vattenflöden som havsöringen klarar att passera vandringshinder där det byggts fiskvägar”, konstaterade de på sin hemsida.

Därför hoppas nu Sportfiskarna att många ägare till småskaliga kraftverk ska riva ut, i samband med att den nya lagstiftningen för vattenkraft träder i kraft.

Så här skriver de på sin hemsida:

”Den nya lagstiftningen för vattenkraft från januari 2019 innebär att i princip alla vattenkraftverk under en tjugoårsperiod ska prövas för moderna miljövillkor. Genom en branschgemensam finansieringslösning ska de åtta största kraftbolagen nu bidra med totalt 10 miljarder SEK till miljöåtgärder under 20 år. Finansieringen kommer att täcka prövningskostnader och 85 % av kostnaden för miljöåtgärder som fiskvägar och utrivningar, och dessutom 95% av produktionsbortfallet. Då kraftverksägaren kompenseras för produktionsbortfall betyder det att småskaliga kraftverksägare kan göra en väldigt bra affär om man väljer att lägga ned sitt kraftverk och riva ut det. Med andra ord en win-win-situation för både miljön och kraftverksägaren”.

Läs även om detta i Fiskejournalen:

Norsk politiker tar rygg på Åre – vill stoppa odlad lax

 

Relaterad nyhet från din region
10 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta