Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
Fiskynglen flyttar ut

Nu börjar det bli dags för lax- och öringyngel att lämna barnkammaren. Om man smyger längs åar och älvar kan man få se de små, prickiga skönheterna vid strandkanten.
Frampå försommaren börjar det bli dags för lax- och öringyngel att lämna grusbottnarna. I vårt avlånga land sker det vid lite olika tid. I Testeboån vid Gävle befinner sig många av ynglen nu alldeles inne vid strandkanten längs åns forsar och strömmar. Ofta där det bara är några centimeter djupt vatten. Ynglen är nu 25-30 millimeter långa.
Det är riktigt spännande att smyga fram längs stranden för att titta på de prickiga skönheterna. För den fiskevårdsintresserade ger mängden yngel en första fingervisning som resultatet av fjolårets lek.
Bernt Moberg

Små, prickiga skönheter kan iakttas i det grunda vattnet längs åns forsar och strömmar. (Foto: Bernt Moberg)

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta