Redan i metets begynnelse gillade metarna att omge sig med prylar som gör fisket behagligare. Foto från Fiskejournalen 4-1975.
Redan i metets begynnelse gillade metarna att omge sig med prylar som gör fisket behagligare. Foto från Fiskejournalen 4-1975.[/caption]I aprilnumret 1975 gör Fiskejournalen ett stort reportage om prylar för mete. Då som nu behövde metarna överlägset mest prylar. " /> Fj-historia: Metet gör entré på allvar | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Fj-historia: Metet gör entré på allvar

Redan i metets begynnelse gillade metarna att omge sig med prylar som gör fisket behagligare. Foto från Fiskejournalen 4-1975.


Redan i metets begynnelse gillade metarna att omge sig med prylar som gör fisket behagligare. Foto från Fiskejournalen 4-1975.

I aprilnumret 1975 gör Fiskejournalen ett stort reportage om prylar för mete. Då som nu behövde metarna överlägset mest prylar.
1975 anser Fiskejournalen att mete efter vitfisk kan bli något även här i Sverige och journalisten Jan Asplund presenterar i text och bild alla prylar som metaren behöver. En köttkvarn för alla mala mäsket, sumpar, hinkar, slangbellor, liar, klykor och spöhållare demonstreras. Det handlar på den är tiden inte om dyra kamo-mönstrade prylar, utan nästan allt är hemmabyggen. En pryl som verkligen markerar att det förflutit 40 år sedan artikeln skrevs, är ”gäddkillern”. En fiskbatong som alla uppmanas att ha med vid allt fiske. ”Gör den själv av ett hårt och tungt träslag. Borra ett hål i ena änden och fyll det med bly”, skriver författaren.
Från Fiskejournalens håll hade man nog på 70-talet tankar om att metet skulle slå igenom rejält i Sverige och närma sig kontinentens och Storbritanniens nivåer. Men metet är fortfarande relativt litet, med tanke på vilka förutsättningar vårt land har. Kanske har den stora meteboomen inte kommit än?

Maria Ålander

Relevanta produkter från vår fiskebutik:

Relaterad nyhet från din region
9 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Relevanta produkter från vår fiskebutik:

Du kanske även gillar detta