Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige nicander
Fler fiskeområden

Nu är även Halland och kustlinjen i Södermanland utsedda till fiskeområden. Sammanlagt har EU-stöd på 74 miljoner delats ut till 14 svenska regioner.
Tanken bakom stödet från EU är att inrätta områden där man arbetar för en hållbar utveckling inom fisket. I Södermanland vill man satsa på att utveckla fisketurismen och i Halland fokuserar man bland annat på samverkan kring Kattegatt och på den en gång så talrika laxen.

74 miljoner satsas på att utveckla ett hållbart fiske i Sverige. Flera av satsningarna görs för att stärka turistfisket. (Foto: Anders Nicander)

74 miljoner satsas på att utveckla ett hållbart fiske i Sverige. Flera av satsningarna görs för att stärka turistfisket. (Foto: Anders Nicander)

Anders Nicander

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta