Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Fler kraftbolag anmälda

Älvräddarna går vidare med sina anmälningar mot kraftbolag. Nu anmäls Lerum Energi och Fortum till Konsumentombudsmannen och Reklamombudsmannen för vilseledande marknadsföring.
Älvräddarnas Samorganisation har tidigare anmält Eon för vilseledande marknadsföring. Nu följer man upp med en anmälan mot två andra kraftbolag, finsksvenska Fortum och Lerum Energi, som vi skrev om i går. I båda faller gäller att kraftbolagen marknadsför vattenkraft som ”miljövänlig”. Det är den inte, menar Älvräddarna.
– Tvärtom visar all forskning att vattenkraft, både den storskaliga och den småskaliga, påverkar dessa unika ekosystem mycket negativt, ett faktum som helt lyser med sin frånvaro i de här kraftbolagens marknadsföring, säger John Schütte, styrelsemedlem i Älvräddarna.
Älvräddarna anser att kraftbolagen försöker positionera vattenkraften som ”miljövänlig” när det korrekta begreppet borde vara ”klimatneutral”. Sammanblandningen av de två begreppen är till viss del en medveten strategi, menar Älvräddarnas ordförande, Christer Borg.
Läs mer på Älvräddarnas hemsida.
Svenne Andersson

John Schütte menar att vattenkraften skadar ekosystemen och absolut inte kan kallas miljövänlig.

John Schütte menar att vattenkraften skadar ekosystemen och absolut inte kan kallas miljövänlig.

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta