Kristina Ernehed, som är boende i Kälom och journalist samt kulturarbetare, har skrivit en skarp debattartikel i Östersundsposten om Jämtkrafts planer och politikernas hantering av frågan. " /> Fler lokala röster i kampen för att återställa Långforsen | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

5 år sedan Sverige Anders Holm
Kristina Ernehed är boende i Kälom och projektledare på Jämtlands Kulturkompani.
Fler lokala röster i kampen för att återställa Långforsen

Kristina Ernehed, som är boende i Kälom och journalist samt kulturarbetare, har skrivit en skarp debattartikel i Östersundsposten om Jämtkrafts planer och politikernas hantering av frågan.

I debattartikeln tar Kristina upp politikernas prat om utveckling och önskan att locka framförallt unga människor till Jämtland, och att besöksnäringen är viktig för att det ska hända. Hon menar att det är oattraktivt att bygga ett nytt kraftverk i Långforsen och att det hela egentligen handlar om prestige för några få maktmänniskor. Hon angriper AnnSofie Andersson (S), kommunalråd i Östersund för att gå runt beslut tagna i kommunfullmäktige. Fiskejournalen undrar hur ett sådant beteende påverkar det demokratiska systemet och den politiska trovärdigheten:
– Jag tror att när det upprepas gång på gång att personer i maktställningar inte tar det ansvar som kommer med sin position, så urholkas förtroendet kraftigt för de som är satta att styra våra gemensamma intressen, och jag tycker att det är det allvarligaste i frågan om Långforsen. Jag tycker också att det är väldigt relevant att fundera på vad det sänder för signaler till de unga generationer som ska ta över vårt samhälle att man som makthavare verkar kunna göra som man vill, säger Kristina.

Kristina efterlyser nu ansvarstagande från politikernas sida innan det är för sent för Långforsen och för förtroendet för politikerna.

Hon använder starka ord som att kärleken till länet ”går sönder” om politikerna låter frågan glida ur händerna.

– Ja, det är starka ord, men det är så jag känner. Jag drivs av en väldigt stark kärlek till det här länet och min hembygd, och jag vill att den ska få de allra bästa möjligheterna att utvecklas. Den här processen har pågått i princip hela mitt liv, det börjar bli dags att den får ett slut så att vi kommer vidare. Jag försöker att ta ansvar som är mitt att ta och jag räknar med att våra politiker kommer att ta det ansvar som är deras att ta, avslutar Kristina.
Den starka och engagerade debattartikeln kan du läsa här. Och här får du gärna hjälpa Kristina och alla andra som vill ha en återställd Långfors genom att skicka en vädjan till AnnSofie Andersson att beslutet från i våras om en återställning följs.

Relaterad nyhet från din region
12 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta