Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige nicander
Folket har talat – förbjud bottentrålning

Två tredjedelar av svenska folket vill förbjuda bottentrålning. (Foto: Anders Nicander)

I en opinionsundersökning som Greenpeace låtit Novus Opinion göra, framkommer att 2 av 3 svenskar vill förbjuda bottentrålning i alla svenska hav. Nio av tio svenskar vill stoppa trålning i känsliga områden.
– Vi anser att skyddade havsområden borde vara fredade från utvinning av alla naturresurser, men idag uppfyller inte skyddet mot skadligt fiske ens EU:s lågt ställda krav. Därför är det glädjande att en stor majoritet av svenskarna efterlyser betydligt kraftfullare åtgärder för att minska fiskets negativa miljöpåverkan. Ett totalförbud mot bottentrålning skulle också lösa många av fiskets problem.
Så säger Jan Isaksson, havsmiljöansvarig på Greenpeace. Och han är långt ifrån först med att peka ut bottentrålningen som ett av fiskets problem. Sedan man började tråla för över hundra år sedan har det funnits en opinion mot bottentrålning bland forskarna. ”Som att skörda säden med en bulldozer” är en liknekse som återkommer.
Den i det närmaste totala utfiskningen av Västerhavet är ett tydligt exempel på bottentrålningens effekter på miljön.
Läs fler notiser om Greenpeace och trålning.
Här kan du läsa mer om opinionsundersökningen.
Anders Nicander

Relaterad nyhet från din region
3 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nu kan öringar leta sig upp till nya lekplatser i Hargsån. Foto: Jon Sailer
Det är vår – släpp fiskarna och bäckarna loss!

Fiskevården är på frammarsch i Sverige. Såklart måste vi berätta om detta glädjeämne från Uppland, där Hargsån släpps fri efter 350 år i bojor.

Rubriken är en association till den svenska filmklassikern ”Släpp fångarne loss – det är vår!”.  Och nog förtjänade Hargsån att släppas loss efter så många århundranden. Ån har varit torrlagd i 350 år, ända sedan bruket vid Nerhammaren anlades.
Det 182 meter långa omlöp som nu öppnats kommer att ge lekvandrande fisk tillgänglighet till ett helt åsystem, med över 40 hektar våtmark och flera kilometrar med skogsbäckar.

Det är Upplandsstiftelsen som tillsammans med Sportfiskarna och Hargs bruk lyckats ro projektet i hamn.
Direkt efter färdigt arbete sågs havsöring gå upp och leka på de nyanlagda lekbottnarna. Dessutom noterades den rödlistade arten nejonöga som nu får bättre chans att klara sig, rapporterar Upplandsstiftelsen på sin hemsida. Här kan du även se ett filmklipp från SVT om händelsen!

Du kanske även gillar detta