Över 70 experter från hela världen har kommit med synpunkter på standarden. (Foto: Mathias Larsson) Över 70 experter från hela världen har kommit med synpunkter på standarden. (Foto: Mathias Larsson)[/caption] " /> Förbättrad standard för hållbart fiske | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Morgan Fihn
Förbättrad standard för hållbart fiske
Över 70 experter från hela världen har kommit med synpunkter på standarden. (Foto: Mathias Larsson)

Över 70 experter från hela världen har kommit med synpunkter på standarden. (Foto: Mathias Larsson)

Marine Stewardship Council (MSC) lanserar förbättrad standard för hållbart fiske.
Den uppdaterade standarden höjer ribban inom ett antal områden såsom bifångstbegränsningar, känsliga marina ekosystem och tvångsarbete. Standarden säkrar att yrkesfisken som certifierats enligt MSC:s standard följer den senaste forskningen kring god fiskeförvaltning för att garantera säkrade fiskbestånd för kommande generationer.
– MSC:s standard för ett hållbart fiske skapades för att säkerställa långsiktigt bärkraftiga fiskbestånd och marina miljöer som påverkas av fiske – något som gynnar både fiskare och våra hav. Det är avgörande att standarden uppdateras regelbundet för att fortsätta vara både effektiv och relevant, säger Minna Epps, MSC:s chef för Skandinavien och östersjöregionen.

En standard som gör skillnad under ytan
Den nya standarden har utvecklats under två år i samråd med experter inom fiskeindustri, forskare, miljöorganisationer och MSC:s stora nätverk av samarbetspartners. Över 70 experter från hela världen har kommit med synpunkter på standarden.

– Revisionen och uppdateringen av MSC:s standard och kriterier välkomnas av WWF då detta svarar väl mot senaste forskningen och internationella diskussioner om fiske och ekosystemets miljö. MSC:s uppdaterade standard ger möjlighet till att ytterligare minska negativa effekter i havsmiljön och dess arter i samband med fiske, säger Inger Näslund, fiskeexpert på Världsnaturfonden WWF.
Den 1 april 2015 kommer alla fisken som vill går in för MSC-granskning att bedömas mot den uppdaterade standarden. Certifieringsföretagen måste inom sex månader ha lärt sig standarden för att kunna utföra granskningar under den nya standarden. Fisken som redan är certifierade måste tillämpa den nya standarden vid sin första omcertifiering efter 1 oktober 2017.
Här hittar du komplett standard.

Relaterad nyhet från din region
12 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta