[/caption] " /> Föredömligt agerande av kraftbolag | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Föredömligt agerande av kraftbolag

Olstorpsbäcken nedströms vattenkraftverket som ägs av Tranås Energi.

Biologisk mångfald och miljöanpassad elproduktion är några av det småländska energibolaget Tranås Energis största drivkrafter. Man har tidigare gjort stora insatser för att fiskanpassa vattenkraften genom omlöp, trappor och undanröjning av hinder. Nu kommer nästa steg där Tranås Energi planerar att ansöka om att få minimitappningen i vattendomen vid Olstorps vattenkraftverk ändrad från 70 till 300 liter/sekund.
En vattendom är en bestämmelse som säger hur mycket vatten som måste släppas vid exempelvis ett vattenkraftverk. Kraftbolaget Tranås Energi äger och driver Olstorps vattenkraftverk. Här säger vattendomen att man måste släppa minst 70 liter/sekund. Sedan 2008 har dock Tranås Energi på frivillig basis släppt ytterligare 230 liter/sekund, det vill säga totalt 300 liter/sekund. Detta för att underlätta för fiskvandring i Olstorpsbäcken och skapa goda förutsättningar för djurliv och biologiskt mångfald nedströms Bulsjöån.
Nu vill kraftbolaget ta ytterligare ett steg och har för avsikt att lämna in en ansökan till Växjö tingsrätt, miljödomstolen, med syftet att ändra minimitappningen i domen till 300 liter/sekund.

– Vi gör detta för att främja den biologiska mångfalden. Vi vet att kraftstationen påverkar miljön och vill ta hänsyn till det så långt det går, säger Niklas Johansson, VD Tranås Energi.
Fiskejournalen lyfter på hatten, bockar och hoppas att fler kraftbolag visar samma miljöengagemang som Tranås Energi i fortsättningen.
Här kan du läsa tidigare notiser om Tranås Energi.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nej, det blir inget stopp för nya karpvatten. Foto: Marco Eichnar
Jubel bland sportfiskare – karpstopp dras tillbaka

Onsdagen var en segerns dag för svenska karpfiskare. Havs- och Vattenmyndigheten drar nämligen tillbaka sitt kritiserade förslag om att helt förbjuda utplantering av karp i nya vattenområden.

Fiskejournalen skrev för en tid sedan om den kraftiga kritiken mot Havs- och Vattenmyndigheten förslag, och nu har alltså sportfiskarna fått det glädjande beskedet att myndighetens ändrat sig.
– Det är glädjande att se att det faktiskt är möjligt att argumentera sakligt och få ett annat utfall. Nu kan man fortsatt utveckla sportfisket efter karp i landet under kontrollerade former, precis som vi hoppats, säger Svenska Karpklubbens ordförande Jon Sköld till Fiskejournalen.

De nya föreskrifterna som nu fastsatts innebär istället att det fortsättningsvis blir individuell prövning av ansökan hos respektive länsstyrelse som innan, vilket är exakt det som Svenska Karpklubben pekat på i sitt remissvar.
”På så vis kan vi fortsatt ha en god och kontrollerad möjlighet att skapa nya sportfiskevatten för Karp i Sverige och detta kan inte ses som annat än en viktig seger för alla som engagerar sig för karpfisket i vårt land”, skriver klubben på sin hemsida.
Här kan du läsa mer!

Du kanske även gillar detta