Just nu:
Annons

Nyheter

1 månad sedan Sverige Anders Lundin
Fyrisån i Uppsala. Foto: Charlotte Schill Salomonsson
Forskare om Sveriges smutsigaste å: ”Ät inte fisken”

Bor du i Uppsala och tänkte förgylla julbordet med färsk fisk? Välj då inte närproducerat – åtminstone inte från Fyrisån som rinner genom stan. Det är ett av landet absolut giftigaste vattendrag.

Fiskejournalen rapporterar med jämna mellanrum om hur utsläpp av läkemedelsrester påverkar svenska stadsnära vattendrag, och i synnerhet fiskar. Både P4 Uppland och SVT rapporterar nu om situationen i Fyrisån, som har bland de absolut högsta nivåerna av läkemedelsrester i Sverige.
Mätningar visar att medianhalten av diklofenak i Fyrisån som mest var fyra gånger högre än gränsvärdet, vilket föranleder SLU-forskaren Lutz Ahres att gå ut med en varning.

– Det finns många olika gifter. Jag skulle inte rekommendera att äta fisken, säger Lutz Ahres till P4 Uppland, som dock tillägger att det går att bada för den som vill.

 

Satsning på rening
Undersökningarna har gjorts av Fyrisåns vattenförbund. Boven i dramat bakom de höga halterna av diklofenak sägs vara smärtstillande gel, som uppenbarligen används frekvent i just Uppsala.
– Om man har ett litet vattendrag i en stor stad så riskerar nivåerna att hamna förhållandevis högt, säger Anna Maria Sundin, utvecklingsingenjör på Uppsala Vatten, till SVT.
Hon ser dock ett ljus i tunneln. Nästa år ska det införas aktivt kol i vattenreningsprocessen, vilket tros kunna reducera Diklofenak ur vattnet med 80 procent. Hennes förhoppning är också att färre ska använda läkemedel med det miljöfarliga ämnet.

Under 2019 genomfördes det undersökningar i bland annat Malmö kanal, som är ett populärt sportfiskevatten. Där visade en analys från Synlab att det fanns tolv olika sorters PCB och dioxinlika PCB:er i den undersökta fisken – men att det ändå var under EU:s gränsvärden för att få sälja fisk i affären.

Relaterad nyhet från din region
5 minuter sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta