Forskarna konstaterar svårigheten med att veta hur medicinen i vattendragen förändrar ekosystemet i naturen, därför är studien viktig. (Foto: Justin McCarthy) Forskarna konstaterar svårigheten med att veta hur medicinen i vattendragen förändrar ekosystemet i naturen, därför är studien viktig. (Foto: Justin McCarthy)[/caption] " /> Forskning: Medicin påverkar laxlek | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Morgan Fihn
Forskning: Medicin påverkar laxlek
Forskarna konstaterar svårigheten med att veta hur medicinen i vattendragen förändrar ekosystemet i naturen, därför är studien viktig. (Foto: Justin McCarthy)

Forskarna konstaterar svårigheten med att veta hur medicinen i vattendragen förändrar ekosystemet i naturen, därför är studien viktig. (Foto: Justin McCarthy)

Som Fiskejournalen tidigare rapporterat så finns en hel del antidepressiva läkemedel i våra vatten. Hur dessa påverkar ekosystemet är dock oklart. Nu ska ett forskarteam från Umeå universitet försöka hitta svaren.
Den studie som forskarna från Umeå universitet bedriver görs i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Södertörns högskola.
– Det finns höga halter av ångestdämpande medel i vattnet, speciellt vid städerna, och det renas inte. Vi har tittat på abborre tidigare och det visade sig att de som utsatts för läkemedlen var mer orädda, äter mer och tar risker, säger Gustav Hellström som är en av forskarna till GD.se.
Studien på lax görs i ett speciellt akvarium med strömmande vatten och ett antal individer är preparerade med ångestdämpande läkemedel.
– Effekterna kickar in direkt. I naturen finns läkemedlen hela tiden men i akvariet bara några dagar. Det är svårt att veta hur det här förändrar ekosystemet i naturen och reproduktionsbeteendet är viktigt. Vi tror att de sneakers som fått läkemedlen inte har samma intresse av att leka.
Läs mer här.
Här nedan kan du se ett filmklipp från forskningsanläggningen.

Relaterad nyhet från din region
23 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta