Siken är måhända inte den mest populära sportfisken – men det gör den inte mindre värdefull som art. Nu vet svenska forskarna mer om den. " /> Forskning tog sikte på sik – spårade fiskens ursprung | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

2 år sedan Sverige Anders Lundin
Sik med radiosändare, från studierna 2017. Foto: Andreas Broman / Länsstyrelsen i Norrbotten
Forskning tog sikte på sik – spårade fiskens ursprung

Siken är måhända inte den mest populära sportfisken – men det gör den inte mindre värdefull som art. Nu vet svenska forskarna mer om den.

Kunskapen om sikens vandringsbeteenden och ursprung är högst begränsad. Men med anledning av att bland annat MSC (Marin stewardship council) har miljöcertifierat trålfisket efter löja så är det viktigt att veta sikens ursprung

Under 2017 så märktes 50 sikar med radiosändare i en unik studie utanför Piteå, där länsstyrelsen i Norrbotten kunde följa sikens vandringar förbi Porsnäsdammen och vidare upp i Alterälven. Nyligen har även SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, på uppdrag av länsstyrelsen och kustfiskarna producentorganisation studerat den trålfångade siken lite närmare. P4 Norrbotten berättar att den preliminära rapporten från dessa studier nu är färdiga.

Bifångsterna av sik i löjtrålarna ligger på runt 3 procent. Genom en kemisk analys av fiskens hörselsten, otoliten, så går det att se om sikarna har lekt i sötvatten eller i saltare vatten.

– I de två sydligaste områden, Piteå och Råneå, var det framför allt havslekande sik som bifångades någon enstaka som lekt i sötvatten. I Kalix var det runt en fjärdedel av siken älvslekande och i Haparanda var majoriteten av sikarna älvslekande, säger Jens Olsson forskare på SLU, till P4 Norrbotten. Inslaget hittar ni här:

Läs om forskning i Kattegatt:

Forskare ska reda ut: Är sälen boven i Kattegatt?

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelsen meddelar att de tar hjälp av kustbevakningen för att skydda de lekande abborrarna.
Extra bevakning för att skydda Gotlands abborrar

Under våren är abborren en jagad art – både bland pimpelfiskare och vissa sportfiskare som vill fånga de stora exemplaren som lagt på sig vikt inför leken. Länsstyrelsen på Gotland meddelar att de kommer att bevaka abborrens lek extra noggrant denna vår.

På Gotland fredas sedan många år abborre och gädda mellan 1 mars–31 maj, med syftet att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod.
Bakgrunden är att både abborre och gädda uppvisat en oroväckande nedgång sedan 1990-talet. Ett litet ljus i horisonten kan skönjas för abborren de senaste åren, men Länsstyrelsen markerar tydligt att beståndet fortfarande är skört.

De meddelar att det kommer att ske fisketillsyn under våren, och särskilt i områden där det förekommer gädd- och abborrlek. Tillsynen kommer att ske i nära samarbete med bland annat Kustbevakningen.

De påminner också om att minimimåttet för gädda är 40 centimeter och maximimåttet 75 centimeter. Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 centimeter behållas per fiskare och dygn.

Du kanske även gillar detta