Fisket i Torneälven är en angelägenhet för många i både Sverige och Finland, och i synnerhet när det gäller laxen. Nu kan det införas nya utrustningsregler för att skydda densamma. " /> Förslaget: Förbjud bottensänke för att skydda fisken | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

12 månader sedan Sverige Anders Lundin
Nya utrustningsregler kan ge färre skador på laxen i Torneälven. Foto: Martin Falklind
Förslaget: Förbjud bottensänke för att skydda fisken

Fisket i Torneälven är en angelägenhet för många i både Sverige och Finland, och i synnerhet när det gäller laxen. Nu kan det införas nya utrustningsregler för att skydda densamma.

Finska jord- och skogsbruksministeriet har nämligen gjort förslag på ändringar i fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde, rapporterar hbwebben.se. Till de fem förslagen för fiskeperioden 2020, som är ute på remiss, hör ett förbud mot fiske med en separat sjunkande kastvikt. I klartext så handlar det om bottensänke.

– Detta förslag, som avser spinnflugsfiske, framträdde tydligt i utlåtandena. Detta skulle också bidra till att minska skadorna på lax i älvområdet och därmed till att minska antalet laxar som infekteras av vattenmögel, skriver ministeriet i sitt förslag.

Fiskejournalen skrev nyligen om den planerade storsatsningen på fiskevård längs Torneälven, och det kan du läsa om här nedan:

https://www.fiskejournalen.se/nappar-finland-pa-sveriges-erbjudande-om-tornealven/

 

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Skarvbeståndet i Västra Götaland får reduceras genom skyddsjakt. Foto: Gettyimages
Fördubbling av antalet skarvbon – nu blir det jakt

Både Sportfiskarna och andra aktörer har slagit larm om skarvens tilltagande utbredning längs Västra Götalands kust. Nu kan det hela formuleras i siffror, där inventeringar visar att det skett en fördubbling av antalet skarvbon mellan 2012 och 2020.

Det är Sportfiskarna som basunerar ut resultaten från inventeringen, som SLU gjort tillsammans med erfarna ornitologer och ett flygföretag. Resultatet visar att antalet kolonier vuxit från 14 till 21, och att antalet bon vuxit från 3 000 till 6 000.
– Det kanske mest oroväckande är den stora spridningen av mellanskarv till vattendrag och inlandsvatten. Som ett av många exempel har Kungsbacka Sportfiskeklubb noterat upp till 20 jagande skarvar i Kungsbackaån och även mindre skarvgrupper som nu jagar i deras klubbsjöar flera mil inåt landet. Det är områden där vi aldrig dokumenterat skarv innan, säger Sportfiskarnas regionchef Markus Lundgren på deras hemsida.

De välkomnar också ett färskt beslut om att det nu ska tillåtas skyddsjakt på 3 000 skarvar i Västra Götalands kustvatten och kustmynnande vattendrag.
Det är Sportfiskarna själva som tillsammans med Svenska Jägareförbundet och Sveriges Fiskares Producentorganisation beviljats tillstånd för skyddsjakt på skarv.

Jakten i vattendrag motiveras i beslutet med att utvandrande laxfisksmolt behöver skyddas. Tillståndet gäller till och med den 15 februari 2024 och innebär att maximalt 3 000 skarvar får fällas.
Här kan du läsa mer.

Du kanske även gillar detta