[/caption] " /> Försurningen åter i fokus 2012 | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Försurningen åter i fokus 2012

Bra med fokus på försurning av mark och vatten då problemet kvarstår. (Foto: Bengt Olsson)

Sportfiskarna:
Under 2012 hölls flera konferenser och seminarier med inriktning på försurning och kalkning vilket åter skapade fokus på försurningsproblematiken.

För en fråga som i stort sett är död i media är det mycket glädjande att det anordnades fyra större konferenser om försurningen 2012. Det finns ett behov av att lyfta frågan då försurningen kvarstår i stora områden. Positivt är dock att flera större forskningsprogram fortsätter att förbättra kunskapsläget.
– Det finns en uppenbar risk att exempelvis politiker inte förstår hur allvarligt problemet är om den allmänna hållningen är att ”problemet är löst”. Men miljökvalitetsmålet ”Bara naturlig försurning” kommer tyvärr inte att nås inom överskådlig framtid. Därför är det viktigt att kunskapen upprätthålls på våra länsstyrelser och att forskningen fortsätter om försurningen av mark och vatten, kommenterar Anders Karlsson, Sportfiskarnas fiskevårdsansvarige.
Följande konferenser anordnades 2012:
28-29 mars arrangerade Länsstyrelsen i Värmlands län en tvådagars träff om kalkning och fiskevård i Sunne för handläggare från länsstyrelserna.
26 april höll Gårdsjöstiftelsen en konferens med fokus på försurning och relaterade miljömål i Stenungsund.
3-4 oktober arrangerade HaV och Länsstyrelsen i Västra Götalands län en svensk-norsk försurnings- och kalkningskonferens i Göteborg.
13 november hölls ett seminarium om skogsmarksvittringens betydelse för vattenkvalitet och skogsproduktion på KSLA.

Neddragningar största försurningshotet på kort sikt
En kort sammanfattning av de olika konferenserna är att det finns en tydlig samstämmighet om vad som utgör de främsta kvarvarande källorna till fortsatt försurning: utsläpp av svavel och kväve från bland annat internationell sjöfart och en ökande försurningspåverkan från skogsbruk via uttag av biomassa som GROT.  Då de tidigare sura nedfallen reducerats avsevärt sker en återhämtning i hela landet men den är tyvärr långsam och i våra värst drabbade områden, exempelvis i sydvästra Sverige, är försurningen ett kvarstående problem. På kort sikt är därför sänkta kalkningsanslag det största hotet mot det biologiska livet i försurade vattendrag. Med 235 miljoner mindre i anslag till HaV 2013 finns anledning att oroa sig.

– Det kommer att bli svårt för länsstyrelserna att upprätthålla kalkningen, det finns en stor risk att kalkningsprojekt avslutas i förtid med risk för biologiska skador. Regeringens sänkning av anslaget till HaV med 235 miljoner inför 2013 kan nog sägas vara den värsta surstöten på många år, avslutar Anders Karlsson.
www.sportfiskarna.se

Relaterad nyhet från din region
12 timmar sedan Sverige Anders Lundin
SportfiskeSverige Online 2021 ska innehålla både livefiske och digital shopping om den blir av.
Freewater kastar loss mot digital sportfiskemässa

Sportfiskemässan blev som bekant inställd med anledning av pandemin – men nu planeras det i stället en digital variant i annan regi. Det är Freewater Pictures som hoppas ro i land en satsning samma datum 19–21 mars, under namnet SportfiskeSverige Online 2021.

Det är Oskar Stenberg och det övriga gänget i Freewater Pictures som vill samla branschen i digital form, nu när den fysiska mässan inte blir av. Sista spiken är inte inslagen ännu, men förhoppningsvis kan de ge grönt ljus inom kort.
– Vi har arrangerat ett flertal digitala mässor som blivit lyckade, och vi har ett koncept som vi tror kommer fungera i större skala också, berättar Oskar för Fiskejournalen.

De hoppas på ett 50-tal utställare och 30 betesbyggare, och själva basen för sändningen kommer att vara vid en marina där det finns öppet vatten, med livefiske och demonstrationer av både båtar och utrustning. Det kommer att ske under så säkra former som möjligt, och det är därmed inte öppet för allmänheten att komma just dit.
– Vi måste ha höga mål, men vi har testat oss fram med flera olika databaser och system som vi vet fungerar. Det mässor vi haft hittills har gett väldigt bra försäljning för utställarna.

Just nu raggar Freewater Pictures fler utställare och intressenter, och förhoppningen är att även Sportfiskemässan ska haka på så småningom.
–  Jag tror faktiskt att de fysiska mässorna kommer ett ha en parallell digital variant i framtiden. Det är på tiden att sportfisket digitaliseras, och jag hoppas folk känner att vi gör en bra sak för branschen, hälsar Oskar Stenberg.

Du kanske även gillar detta