Trots att det sedan flera år är förbjudet att fiska innanför tremeterskurvan efter 1 oktober har det i höst gjorts flera beslag av nät i Skellefteå skärgård. Men tillsynsarbetet försvåras av indragna anslag. " /> Fortsatt nätfiske på grundområden | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

4 år sedan Sverige Svenne Andersson
Nätfiske i grundområdena kan vara förödande för svaga bestånd av lax och havsöring
Fortsatt nätfiske på grundområden

Trots att det sedan flera år är förbjudet att fiska innanför tremeterskurvan efter 1 oktober har det i höst gjorts flera beslag av nät i Skellefteå skärgård. Men tillsynsarbetet försvåras av indragna anslag.
För att skydda svaga och känsliga bestånd av framförallt lax och havsöring har myndigeterna beslutat om restriktioner för nätfisket. Bland annat att det efter 1 oktober inte är tillåtet att sätta nät innanför tremeterskurvan.
Sedan 2011 har frivilliga fiskevårdsorganisationer arbetat med tillsyn, men också med information om dessa och andra regler längs Skellefteåkusten. Finansieringen av projektet har kommit från Skellefteå kommun och Länsstyrelsen i Västerbotten.

Men i år har Länsstyrelsen dragit in anslaget och det har naturligtvis försvårat arbetet. I det läget har Stiftelsen för Östersjölaxen valt att gå in och stötta projektet.
– Projektet har tydligt visat en ökat förståelse och medvetenhet från framförallt husbehovsfiskare då andelen överträdelser kontinuerligt har minskat år från år, säger ordföranden för Stiftelsen för Östersjölaxen, Thomas Johansson och fortsätter:
– Bra regler och restriktioner är nödvändiga för en hållbar förvaltning av våra ofta svaga bestånd. Tillsyn är en förutsättning för att dessa regler efterlevs och får önskad effekt.
Stiftelsen för Östersjölaxen är med och finansierar ytterligare ett liknande projekt i Umeåområdet.

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En undersökning visar att stöldrisken gör att båtägare inte byter till modernare motorer. Foto: Steve Adams
Så mycket släpper de svenska fritidsbåtarna ut

Bland de båtburna sportfiskarna pågår det en grön våg, där folk byter ut sina fossildrivna motorer till elmotorer. Men det finns fortfarande bromsar som gör att utvecklingen inte sker fullt ut.

Transportstyrelsen har tagit fram en undersökning kring båtmotorernas miljöpåverkan, med finansiering av Havs- och vattenmyndigheten. Det konstateras att bensinmotorer står för cirka 60 procent av koldioxidutsläppen och äldre tvåtaktare står för den största andelen utsläpp av kolväten.
Totalsiffran för de svenska fritidsbåtarnas utsläpp är 177 000 ton koldioxid och 2 100 ton kolväten.

Inom vissa områden ligger ekonomiska skäl bakom trögheten i utvecklingen. Båtägare behåller nämligen sina äldre tvåtaktsmotorer för att de är mindre stöldbegärliga än nyare fyrtaktsmotorer.
– En lösning på de här problemen kostar pengar, som knappast båtägarna själva kan stå för. Genom subventioner av miljövänligare bränsle, som idag är mycket dyrare per liter än ordinarie bränsle, skulle staten kunna snabba på utvecklingen mot ett mer miljövänligt båtliv, säger Lars-Åke Redéen, chefredaktör för tidningen Båtliv, vars artikel du kan läsa här.

Kartläggningen visar också att fler båtägare skulle kunna tänka sig att tanka miljövänligt om priserna vore lägre och bränslet mer tillgängligt på framför allt sjömackar. Här hittar du hela rapporten!

Du kanske även gillar detta