Ålutplanteringar har skett längs västkusten de senaste åren . (Foto: Markus Lundgren) Ålutplanteringar har skett längs västkusten de senaste åren . (Foto: Markus Lundgren)[/caption] " /> Fortsatta ålutsättningar längs västkusten | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Fortsatta ålutsättningar längs västkusten
Ålutplanteringar har skett längs västkusten de senaste åren . (Foto: Markus Lundgren)

Ålutplanteringar har skett längs västkusten de senaste åren . (Foto: Markus Lundgren)

Sportfiskarna: Under denna vecka skedde utsättningarna av ålyngel i området runt Tjörn och Orust.
Utplanteringarna längs västkusten av glasål – ålens yngelstadie när den når den europeiska kusten – ingår som en delåtgärd i den svenska ålförvaltningsplanen. Sedan tidigare har yrkesfisket efter ål längs västkusten fasats ut, vilket ligger i linje med EU:s mål att rädda den europeiska ålen som akut hotad art. Man uppskattar att invandringen av glasål från lekområdena i Sargassohavet har minskat med ca 99% de senaste 50 åren, vilket är anmärkningsvärt. Storskaligt yrkesfiske i Europa och hög dödlighet i vattenkraftverkens turbiner för nedströmsvandrande blankålar på väg mot Sargassohavet är de två huvudsakliga anledningarna.

Utsättningen görs inom projektet 8-fjordar där fem kommuner runt Tjörn och Orust samverkar för att utveckla miljön, företagandet och friluftslivet.  En förutsättning för att nå detta mål är att återställa de lokala kustvattnen och deras olika fiskbestånd. Totalt kommer i år cirka 600 000 ålyngel sättas ut i fjordarna i området, varav drygt 400 000 sätts ut av 8-fjordar. Åtgärden ingår i ”Krafttag ål” som är ett program för ålens bevarande.
Sportfiskarna var en av de ursprungliga initiativtagarna till projekt 8-fjordar.

Relaterad nyhet från din region
2 minuter sedan Sverige Anders Lundin
Enligt guiden Philip Augustsson har det skånska silvret varit segt hittills. Foto: Privat
Seg start på öringfisket i syd – men ge inte upp!

Det vore en överdrift om vi skrev att havsöringsfisket på sydkusten fått en flygande start. Tvärtom kommer det rapporter om att öringen varit ovanligt svårflirtad denna säsongsinledning.

En av dem som kan vittna om det sega fisket är skånske guiden Philip Augustsson, som tror att öringen inte börjat leta sig in mot land ännu.
– Fisket har varit riktigt svårt och trögt hittills. Dåliga vindar, låg temperatur och hög salthalt har ställt till det. Förmodligen är mycket fisk längre ut där de har varmare vatten tack vare strömmarna, berättar Philip Augustsson för Fiskejournalen.

Han tror att det finns en del fisk i mynningar, på grund av högre sötvattenhalt.

– Jag fiskar dock personligen inte i de tillåtna mynningarna, eftersom jag inte vill bidra till att störa öringen i en miljö där de söker skydd och är lättåtkomliga.

Frågan är då vilka knep han kan bjuda på, för dem som längtar efter ett hugg?
– Fluga som imiterar räka eller spigg är alltid säkra kort. Spinnbeten i olika storlekar fungerar året om, och små beten är oftast säkra kort om man vill fånga fisk.
Philip säger att man ändå inte ska vara rädd för att köra stora beten tidigt på säsongen, fast det är kallt i vattnet.
– Då erbjuder man ett skrovmål som havsöringen inte hittar allt för ofta denna årstiden, och tendensen är att man då fångar stor fisk, tipsar Philip Augustsson.

Du kanske även gillar detta