[/caption] " /> Fortum anklagar politiker för partiskhet | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Fortum anklagar politiker för partiskhet

Fortums Hans Rohlin ogillar att politiker är engagerade i miljöorganisationer.

Kraftbolaget Fortum:s representant Hans Rohlin hävdar att Ljusdalspolitikern Johnny Mill är partisk i frågan om Edeforsens kraftstation i Ljusnan. Detta eftersom Mill är medlem i Älvräddarna.
Bakgrunden är att Ljusdals kommuns samhällsutvecklingsutskott uttalat sig kritiskt till Fortums planer på ett nytt kraftverk i Edeforsen i Ljusnan. Edeforsen ligger i ett skyddat område och därför menar samhällsutvecklingsutskottet att det gamla kraftverket bör rivas.
Bollnäspolitikern Jan Lahenkorva är förvånad över Hans Rohlins uttalande om partiskhet.
– Även jag är medlem i Älvräddarna och jag har i många år jobbat politiskt för att återskapa fria vandringsvägar för lax och andra havsvandrande arter i Ljusnans avrinningsområde. Älvräddarna har inget ekonomiskt intresse i de vattendrag man värnar och därför kan man inte anse att Mill är jävig i frågan, säger Lahenkorva.

– Man är alltså partisk om man lyssnar på miljörörelsen men inte om man lyssnar på kraftbolagens argument, verkar vara Rohlins budskap. Ett märkligt synsätt, avslutar Lahenkorva.
Läs fler notiser om vattenkraft.

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta