Mark- och miljööverdomstolen upphäver mark- och miljödomstolens dom och avslår Fortums ansökan om nytt kraftverk i Untra, Dalälven. En seger för miljön menar Christer Borg, Älvräddarnas ordförande som deltog i förhandlingen. " /> Fortum fick nej i Untra! | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Mathias Arnham
Fortum fick nej i Untra!

Mark- och miljööverdomstolen upphäver mark- och miljödomstolens dom och avslår Fortums ansökan om nytt kraftverk i Untra, Dalälven. En seger för miljön menar Christer Borg, Älvräddarnas ordförande som deltog i förhandlingen.
5 juni avkunnade mark- och miljööverdomstolen sin dom i fallet med Fortums utbyggnadsplaner i kraftverket Untra i Dalälven; Fortum får avslag på sin ansökan och domen från underinstans upphävs. Det betyder att Fortum nu till slut förlorat sin kamp om att få bygga ut i en skyddad sträcka, vilket givetvis är en seger för miljön och alla som värnar om våra vatten.
– Fantastiskt roligt, även om vi kunde ana att utfallet skulle bli på detta vis. Fortums ansökan var så full av brister att det omöjliggjorde att ansökan skulle kunna godtas, menar Älvräddarnas ordförande Christer Borg som deltog i huvudförhandlingen.

Under huvudförhandlingen mötte Fortum ett kompakt motstånd från samtliga motparter. Kammarkollegiet, Havs och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Tierps kommun, länsstyrelsen i Uppsala, Naturskyddsföreningen och Älvräddarna hade inget till övers för Fortums ansökan och yrkade alla på att ansökan skulle avslås eller avvisas.
– Dalälven i detta område är skyddad enligt miljöbalken, med samma status som vår nationalälvar. Det är egentligen bekymmersamt att vi ska se denna självklara dom som en framgång, men Fortums och andra kraftbolags agerande gör att vi ständigt måste försvara sådant som riksdagen för länge sedan sagt som sin mening ska skyddas, säger Christer Borg.

Nu återstår att se vad Fortums nästa drag blir, en överklagan till högsta domstolen kan inte uteslutas.


Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nej, det blir inget stopp för nya karpvatten. Foto: Marco Eichnar
Jubel bland sportfiskare – karpstopp dras tillbaka

Onsdagen var en segerns dag för svenska karpfiskare. Havs- och Vattenmyndigheten drar nämligen tillbaka sitt kritiserade förslag om att helt förbjuda utplantering av karp i nya vattenområden.

Fiskejournalen skrev för en tid sedan om den kraftiga kritiken mot Havs- och Vattenmyndigheten förslag, och nu har alltså sportfiskarna fått det glädjande beskedet att myndighetens ändrat sig.
– Det är glädjande att se att det faktiskt är möjligt att argumentera sakligt och få ett annat utfall. Nu kan man fortsatt utveckla sportfisket efter karp i landet under kontrollerade former, precis som vi hoppats, säger Svenska Karpklubbens ordförande Jon Sköld till Fiskejournalen.

De nya föreskrifterna som nu fastsatts innebär istället att det fortsättningsvis blir individuell prövning av ansökan hos respektive länsstyrelse som innan, vilket är exakt det som Svenska Karpklubben pekat på i sitt remissvar.
”På så vis kan vi fortsatt ha en god och kontrollerad möjlighet att skapa nya sportfiskevatten för Karp i Sverige och detta kan inte ses som annat än en viktig seger för alla som engagerar sig för karpfisket i vårt land”, skriver klubben på sin hemsida.
Här kan du läsa mer!

Du kanske även gillar detta