Hur ställer sig Fortum till övriga förslag som kom fram under forskningsprojektet för att förbättra miljön i Ljusnan? Hur ställer sig Fortum till övriga förslag som kom fram under forskningsprojektet för att förbättra miljön i Ljusnan?[/caption] " /> Fortum gör rätt | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Fortum gör rätt
Hur ställer sig Fortum till övriga förslag som kom fram under forskningsprojektet för att förbättra miljön i Ljusnan?

Hur ställer sig Fortum till övriga förslag som kom fram under forskningsprojektet för att förbättra miljön i Ljusnan?

2006-2010 pågick ett forskningsprojekt i Ljusnan, ”Vattenkraft – miljöeffekter, åtgärder och kostnader i nu reglerade vatten”, som avslutades med de nu närmast klassiska orden från Hans Rohlin, Fortum: ”Gud förbjude att vi måste bygga fiskvägar”. Nu vill Fortum i alla fall öka minimitappningen vid Dönje kraftverk, efter att Kammarkollegiet lämnat in handlingar för en omprövning av villkoren.
Fortum har inte gjort sig kända för att ta hand om biologisk mångfald vid sina vattenkraftverk. I fall som Eldforsen, Edeforsen, Galvån, Untra och fler, har de utmärkt sig genom att agera som om miljöhänsyn endast handlar om att tillverka så mycket förnybar energi som möjligt, oavsett skador på biologisk mångfald.
Därför ser Fiskejournalen det som ett fall framåt när de nu tar emot Kammarkollegiets omprövningsidéer för Bollnäs strömmar i Ljusnan. Tanken är att de något större sommartappningarna ska tidigareläggas och att vintertappningarna ska bli något högre, allt för att gynna harr och öring. Frågan som Fiskejournalen nu ställer sig är hur Fortum ställer sig till övriga förslag som kom fram under forskningsprojektet för att förbättra miljön i Ljusnan.
– Det ska bli intressant att se, säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna. Min gissning är att fiskvägar fortfarande inte ligger på Hans Rohlins ”top-tio-lista”.

Fortums positiva inställning kommer bara någon vecka efter att Christer i en debattartikel på Second Opinion drar upp Fortum och Dönje kraftverk som ett exempel på hur verksamhetsägare inte förstår sitt ansvar. I artikeln kritiserar också Christer Svensk Energi för deras nya positiva inställning till omprövningar, eftersom det är en sista tvångsåtgärd för att få till förbättringar i miljön.
– Jag är rädd att detta nya intresse och positiva inställning ingår i en större strategi från kraftsidan för att visa politiker att det inte behövs nya lagar för vattenkraften, menar Borg. Det vore djupt olyckligt om de nya lagstiftningsförslagen så enkelt kan fintas undan; i samma ögonblick som förslagen skrotas lär vi få se de gamla vanliga ”tagen” från kraftsidan.

Engagera dig!
Fiskejournalen driver tillsammans med WWF, Älvräddarna, Sportfiskarna och Östersjölaxälvar i Samverkan en brevkampanj, där du kan hjälpa till! Nu är det över 8000 brev som skickas till ansvariga ministrar med krav på ny lagstiftning, skicka dit brev också!

 

 

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Hugg in på Vänern! Foto: Photoholgic
Nya kartan som visar vägen till napp på Vänern

Intresset för sportfiske ökar konstant, och inte minst nybörjare behöver lite hjälp att hitta vägen till huggen. Nu lanseras det en karta som visar vägen till napp på Vänern.

Det är projektet Hållbar fisketurism i Vänern som i samverkan med lokala fiskeföreningar och sportfiskare tagit fram en digital karta, som ska underlätta tillvaron för sportfiskare.
Med kartan vill de förbättra informationen och lyfta det strand- och stadsnära fisket runt Vänern.

– Det är i dag många, både lokalbor och besökare, som inte vet var man kan fiska och vilka regler som gäller, och med kartan hoppas jag att vi kan hjälpa fler att komma ut på fiske, säger Simon Jonsson, projektledare på Fiskeområde Vänern i ett pressmeddelande.

För varje plats på kartan framgår om det behövs fiskekort och var man i sådana fall köper det samt vilka arter den lyckosamme kan förvänta sig att dra upp.
Kartan omfattar än så länge fiskeplatser i följande kommuner: Karlstad, Hammarö, Kristinehamn, Mariestad och Vänersborg. Här hittar du den!

Du kanske även gillar detta