Fortum, som främst ägs av finska staten, har många kraftverk och intressen i Sverige. Här ser man Krångedes dammluckor. Foto: Stefan Sjödin, Fortum " /> Fortum vill bygga ut skyddad älvsträcka | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Fortum vill bygga ut skyddad älvsträcka

Fortum, som främst ägs av finska staten, har många kraftverk och intressen i Sverige. Här ser man Krångedes dammluckor. Foto: Stefan Sjödin, Fortum

Fortum vill öka elproduktionen i Edeforsen och avleda fem gånger mer vatten än idag. Miljödomstolen har sagt nej, men nu överklagar Fortum. ”För miljöns skull”, säger de.
Fortum vill riva det åldersdigna kraftverket i Edeforsen för att ersätta det med ett nytt och effektivare. Kraftverket ligger i en del av Ljusnan som har lagligt skydd i miljöbalken mot kraftutbyggnad, samt nära ett Natura 2000-område. Där tillåts ombyggnationer och effektiviseringar endast om det innebär en obetydlig miljöpåverkan. Därför avslog Mark- och miljödomstolen Fortums ansökan 2012. Men nu har Fortum överklagat med motiveringen:
”För att kunna öka produktionen, men också bättre värna den biologiska mångfalden vid Edeforsen, vill vi avleda mer vatten för kraftproduktion. Tack vare större möjlighet att avleda mera vatten förbi forsen kan mer naturliga förhållanden återskapas i forssträckan.”

Exakt hur miljön ska vinna på att mer vatten avleds förklaras dock inte av Fortum i pressmeddelandet. Tidigare erfarenheter och statistik av situationer där vatten avleds för kraftproduktion, talar snarare för att biodiversiteten försämras. Fiskejournalen fortsätter bevaka fallet med Edeforsen.

Fortum, som främst ägs av finska staten, har många kraftverk och intressen i Sverige. På bilden visas Krångedes dammluckor.
Foto: Stefan Sjödin, Fortum

Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
Du kanske även gillar detta