Fortum, som främst ägs av finska staten, har många kraftverk och intressen i Sverige. Här ser man Krångedes dammluckor. Foto: Stefan Sjödin, Fortum " /> Fortum vill bygga ut skyddad älvsträcka | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Fortum vill bygga ut skyddad älvsträcka

Fortum, som främst ägs av finska staten, har många kraftverk och intressen i Sverige. Här ser man Krångedes dammluckor. Foto: Stefan Sjödin, Fortum

Fortum vill öka elproduktionen i Edeforsen och avleda fem gånger mer vatten än idag. Miljödomstolen har sagt nej, men nu överklagar Fortum. ”För miljöns skull”, säger de.
Fortum vill riva det åldersdigna kraftverket i Edeforsen för att ersätta det med ett nytt och effektivare. Kraftverket ligger i en del av Ljusnan som har lagligt skydd i miljöbalken mot kraftutbyggnad, samt nära ett Natura 2000-område. Där tillåts ombyggnationer och effektiviseringar endast om det innebär en obetydlig miljöpåverkan. Därför avslog Mark- och miljödomstolen Fortums ansökan 2012. Men nu har Fortum överklagat med motiveringen:
”För att kunna öka produktionen, men också bättre värna den biologiska mångfalden vid Edeforsen, vill vi avleda mer vatten för kraftproduktion. Tack vare större möjlighet att avleda mera vatten förbi forsen kan mer naturliga förhållanden återskapas i forssträckan.”

Exakt hur miljön ska vinna på att mer vatten avleds förklaras dock inte av Fortum i pressmeddelandet. Tidigare erfarenheter och statistik av situationer där vatten avleds för kraftproduktion, talar snarare för att biodiversiteten försämras. Fiskejournalen fortsätter bevaka fallet med Edeforsen.

Fortum, som främst ägs av finska staten, har många kraftverk och intressen i Sverige. På bilden visas Krångedes dammluckor.
Foto: Stefan Sjödin, Fortum

Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
1 timme sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta