Pinsamt av Fortum att förhala utrivningen av Stackmoradammen. Pinsamt av Fortum att förhala utrivningen av Stackmoradammen.[/caption] " /> Fortum vill skjuta upp rivningen av Stackmoradammen | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Fortum vill skjuta upp rivningen av Stackmoradammen
Pinsamt av Fortum att förhala utrivningen av Stackmoradammen.

Pinsamt av Fortum att förhala utrivningen av Stackmoradammen.

Sportfiskarna: Miljödomstolen beslutade för tre år sedan att Stackmoradammen ska rivas senast sista december 2014. Sportfiskarna har länge arbetat intensivt mot utbyggnadsplanerna i Oreälven och för en utrivning av dammen. Många gladdes därför åt domen, men i en ansökan till domstolen vill Fortum nu skjuta upp utrivningen.
– Det är pinsamt att det förhalas in i det sista i turerna kring Stackmoradammen, säger Christina Lindhagen från Sportfiskarna.
Stackmoradammen uppfördes utan tillstånd runt år 1860. Fortum har tidigare försökt upphäva Oreälvens skydd enligt miljöbalken och lagligförklara den svartbyggda dammen. Men alla instanser har sagt nej. Oreälven har höga natur- och friluftsvärden och är skyddad mot exploateringsföretag enligt miljöbalken. Älven har också ett bra harrfiske.
Som skäl för att skjuta upp rivningen anger Fortum att det finns en opposition mot en utrivning av dammen och att Orsa Besparingsskog vill se över möjligheterna att överta Stackmoradammen, då de menar  att kvarnbyggnaden har ett bevarandevärde . Det är intressant att detta argument förs fram nu, men inte under den tidigare prövningen då Fortum  ville riva Stackmoradammen för att uppföra ett nytt vattenkraftverk på platsen.

Sportfiskarna yrkar förstås att Fortums ansökan om villkorsändring avslås då det saknas stöd i lagen för detta. För att uppnå en god ekologisk status måste vandringsvägen öppnas snarast. Några alternativ finns inte.
– Vattenkraften har gått hårt åt vattendragen. Nu är det dags att gå till handling. Rivningen kommer att ge stora möjligheter till fisketurism på ett livskraftigt harrbestånd i det här området, säger Christina Lindhagen.

Relaterad nyhet från din region
3 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Sportfisket och det övriga friluftslivet blomstrar.
Ökat anslag till Sportfiskarna – så många miljoner får de

Sportfiskarna har anledning att fira i dag. När fördelningen av statens medel till friluftsorganisationerna presenteras så får nämligen Sportfiskarna ett ökat anslag.

Det totala statsanslaget till friluftsorganisationerna är 47,8 miljoner kronor, och dessa fördelas mellan 23 aktörer.
– Det känns särskilt viktigt i år att fördela de statliga medlen så att många ges möjlighet att kunna aktivera sig och utöva friluftsliv. Många bra projekt kommer under året bidra till mer välmående hos befolkningen, säger Ulf Silvander generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv i ett pressmeddelande.

Sportfiskarna får ett organisationsbidrag på 5 370 000 kronor, vilket är en liten ökning från 2020 då summan var 5 250 000 kronor. De får även ett verksamhetsstöd på 4 700 000, vilket är samma som föregående år.
Det bör även noteras att 2021 utnämnts till Friluftslivets år.
Hela listan på anslagen hittar ni här!

Du kanske även gillar detta