Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Framgångsrik ekoturism

Fisketurismen på Gotland är framgångsrik – och ekoturismarrangören FishYourDream har fördubblat sin omsättning. Men fiskereglerna behöver skärpas för långsiktig hållbarhet.
Det är ekoturismföreningen Naturens bästa som berättar om den fina utvecklingen för FishYourDream, ekoturismarrangör på Gotland. Sedan tidigare har företaget en hel del internationella gäster från bland annat Frankrike, Finland och Ryssland.
– Nu ser vi att allt fler norrmän, danskar och inte minst svenskar upptäcker Gotland som en attraktiv sportfiskedestination, säger Per Jobs som driver FishYourDream.
Han är naturligtvis nöjd med utvecklingen, men vill gärna se skärpta fiskeregler för att göra det fina fisket långsiktigt hållbart.
– Vi släpper tillbaka 90 procent av all fångad fisk, speciellt all lekfärgad fisk. Vi hoppas att fler vill tänka i de banorna, säger Jobs och föreslår ett antal skärpta fiskeregler; bland annat fångstbegränsning, införande av maximimått, förbud att behålla lekfärgad fisk samt en regel som säger att nät inte får sättas grundare än tre meter.
– Det handlar om hur vi tillsammans hanterar en ändlig resurs. Ett sportfiske med guider, boende och matupplevelser är ett bra sätt att förädla öringen värde flera gånger om.
Svenne Andersson

Den blanka havsöringen är en resurs för Gotland – som kan tas tillvara på ett bättre sätt. (Foto: Joakim Lyander)

Den blanka havsöringen är en resurs för Gotland – som kan tas tillvara på ett bättre sätt. (Foto: Joakim Lyander)

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta